Całodobowy dostęp do kulturowego dziedzictwa Śląska

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląską Bibliotekę Cyfrową (ŚBC) została utworzona 20 lipca 2006 br. na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w celu prezentacji w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności.

Pierwsze publikacje pierwsze publikacje w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej pojawiły się już w sierpniu br. Koordynatorem prac związanych z utworzeniem ŚBC jest Biblioteka Śląska, która utrzymuje także jej platformę sprzętową i programową natomiast kopia zabezpieczająca zlokalizowana jest na Uniwersytecie Śląskim. Wszystkie publikacje umieszczane są z zachowaniem wymogów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zasób ŚBC jest tworzony w sposób rozproszony, oprogramowanie pozwala na przechowywanie elektronicznych wersji publikacji przygotowywanych i opracowywanych przez zdalnych redaktorów. Dostęp do publikacji jest nieodpłatny dla wszystkich użytkowników niekomercyjnych. Ponadto warto podkreślić, iż ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych, dzięki temu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych.

W projekcie może uczestniczyć każda instytucja, jednostka czy organizacja zainteresowana umieszczeniem publikacji z własnych zbiorów. Udział przebiega na zasadzie pełnej autonomii, każdy z Uczestników ŚBC zachowuje prawa do cyfrowej publikacji i decyduje o okresie jej udostępniania. Opisy publikacji ŚBC są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe. Ponadto Śląska Biblioteka Cyfrowa daje możliwość publikowania materiałów dydaktycznych i naukowych wszystkim pracownikom zainteresowanym upublicznieniem własnych prac naukowych, w tym doktoratów. Autor chcący opublikować pracę udostępnia tekst po zawarciu umowy licencyjnej udzielającej ŚBC licencji do korzystania z określonego utworu we wskazanym przez autora czasie. Po wyznaczonym przez autora terminie dostęp do utworu zostanie zamknięty. Licencja ma charakter nieodpłatny.

Do chwili obecnej przystąpienie do współpracy w ŚBC zadeklarowało 26 instytucji, głównie bibliotek naukowych, a także publicznych. Jednocześnie ciągle napływają zapytania od kolejnych zainteresowanych jednostek. Uczestnicy-założyciele ŚBC mają nadzieję na współpracę z muzeami i archiwami. Udział różnych jednostek pozwoli realizację, tak ważnych projektów jak cyfrowe scalenie czasopism, utworzenie niepowtarzalnego depozytorium cyfrowego.

Więcej informacji na temat ŚBC można uzyskać na stronach internetowych:
www.sbc.org.pl
www.digitalsilesia.eu

MAŁGORZATA WAGA