Nieoficjalna inauguracja roku artystycznego

Nowa tradycja w Cieszynie

11 października br. Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Eugeniusz Delekta wręczył nagrody wyróżniającym się studentom Wydziału za prace wykonane w roku akademickim 2005/2006. Pod lupę wzięte zostały szczególnie osiągnięcia w obszarze twórczości artystycznej i działalności wystawienniczej.

Nagroda

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Eugeniusz Delekta i dyrektor Instytutu Sztuki prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak
Dziekan Wydziału Artystycznego
prof. Eugeniusz Delekta i dyrektor
Instytutu Sztuki prof. dr hab.
Małgorzata Łuszczak
jest wyrazem uznania dla twórczej pasji, talentu i aktywności młodych adeptów sztuki. Ponadto, w sytuacji złożonej rzeczywistości współczesnej kultury, sztuki i pedagogiki artystycznej - pełnych sprzeczności, ale i sprzeczności tolerujących, pozbawionych normatywnych regulacji estetycznych - wyróżnienie to stanowi wskazanie interesujących przedsięwzięć twórczych, ważnych z punktu widzenia procesu dydaktycznego i kształtowania indywidualności artystycznych. Nagroda ma także charakter motywujący i dopingujący. Ma za zadanie skłaniać do pogłębienia doświadczeń twórczych i warsztatowych, ale także do refleksji określającej nastawienia studentów kierunków artystycznych wobec sztuki współczesnej i własnej aktywności twórczej. Ma mobilizować do podejmowania odważnych, autentycznych i bezkompromisowych przedsięwzięć artystycznych, w dalszej zaś przyszłości do kształtowania postaw oryginalności i odpowiedzialności twórczej.

Wśród nagrodzonych znaleźli się studenci Edukacji Artystycznej w Zakresie Plastyki i Grafiki Instytutu Sztuki za prace wykonane w roku akademickim 2005/2006 oraz wystawione podczas przeglądu końcoworocznego.

Wernisage poprzedził koncert studentów i pracowników Instytutu Muzyki, który odbył się 11 października br. w Sali Kameralnej. W ramach koncertu wystąpili: Akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek oraz organista Tomasz Orłow i gitarzysta Grzegorz Skiba (obaj reprezentowali Instytut Muzyki).

Wystawa NAGRODZENI&WYRÓŻNIENI będzie prezentowana w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie do 10 listopada 2006 roku.

RYSZARD SOLIK
MAŁGORZATA ŁUSZCZAK

Wernisage w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie
Wernisage w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie

Wszystkie przyznane studentom nagrody i wyróżnienia były równorzędne
Wszystkie przyznane studentom nagrody i
wyróżnienia były równorzędne

Występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego ''Harmonia'' pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek
Występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego
"Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek

Nagrodzony Damian Daszkiewicz (III rok edukacji art.)
Nagrodzony Damian Daszkiewicz
(III rok edukacji art.)

Wyróżniony Łukasz Dudasz (III rok grafiki)
Wyróżniony Łukasz Dudasz (III rok grafiki)

Nagrodzony Tomasz Rzeźniczek (IV rok edukacji art.)
Nagrodzony Tomasz Rzeźniczek
(IV rok edukacji art.)

Wyróżniona Justyna Karasińska (II rok grafiki)
Wyróżniona Justyna Karasińska
(II rok grafiki)

Wyróżniona Dorota Urban (II rok grafiki)
Wyróżniona Dorota Urban
(II rok grafiki)

Autorzy: Ryszard Solik, Małgorzata Łuszczak, Foto: Jerzy Pustelnik