Poznajmy się - Listopad 2006

Mgr URSZULA ZIEGLER
Kwestor

Pracuje w Uniwersytecie Śląskim od 15 czerwca 1995 roku. Do jej zadań w Uczelni należy m.in.: prowadzenie i dobór właściwej formy rachunkowości, organizowanie wszelkiej szczegółowej ewidencji księgowej, zgodnie z Ustawą o rachunkowości w taki sposób, aby stworzyć gwarancję wiarygodnych informacji dla potrzeb zarządzania Uczelnią, terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdawczości podatkowych i finansowych, właściwe przechowywanie z zabezpieczaniem ksiąg rachunkowych i wszelkiej dokumentacji, współtworzenie budżetu Uczelni, zarządzanie finansami oraz ścisła kontrola w zakresie realizacji budżetu, kierowanie pracą podległych jej działów i organizowanie szkoleń pracowników, kontrolowanie ważnych operacji gospodarczych jak np. kredyty, wnioski, projekty umów gospodarczych i innych powodujących zmiany w strukturze majątkowej Uczelni. Pani Urszula Ziegler opracowuje również instrukcje i zarządzenia wewnętrzne Rektora, dotyczące rachunkowości, a także opiniuję wszelkie inne instrukcje oraz zarządzenia w Uczelni.

Mgr URSZULA ZIEGLER

Prywatnie pani Urszula Ziegler dużo czasu poświęca rodzinie, uwielbia zwierzęta, a w szczególności koty. Ma wspaniałego kocura o imieniu Sylwester. Lubi słuchać muzyki klasycznej. Gdy znajdzie trochę czasu z przyjemnością chodzi na koncerty. Ponadto bardzo dobrze czuje się w klimatach wiejskich, stąd najchętniej odpoczywa właśnie na wsi.

Mgr JANINA WALEWICZ-STRZĘPKA
Zastępca kwestora

Pracuje w Uniwersytecie Śląskim od 1975 roku, a od 1995 roku pełni obowiązki zastępcy kwestora. W zakresie jej obowiązków znajdują się m.in.: organizacja, koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją zadań Działu Księgowości Majątkowej. Ogólnie zajmuje się wieloma różnymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, zamówień publicznych itp. na zasadach ustalonych z kwestorem oraz problematyką rachunkową wszelkich badań naukowych, spraw wydawniczych, kosztorysowania konferencji, zjazdów, sympozjów, festiwali, imprez kulturalnych, odpłatnych form kształcenia itd. Ponadto pani Janina Walewicz-Strzępka kontroluje pod względem finansowym umowy zawierane przez Uczelnię i zgodność operacji gospodarczych z planem finansowo-rzeczowym Uczelni. Uczestniczy w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych i instrukcji w zakresie rachunkowości.

Mgr JANINA WALEWICZ-STRZĘPKA

Prywatnie pasjonuje ją architekturą wnętrz i ogrodów. W swoim ogrodzie ciągle zmienia kształty krzewów i iglaków. Dużo czasu spędza w górach na wędrówkach i na rowerze. Z przyjemnością podróżuje, a ponieważ interesuje się malarstwem (sama również trochę maluje) przy okazji łączy obie pasje, zwiedzając muzea, kościoły i galerie. Jesień i zima trochę ją wyciszają i wówczas poświęca się literaturze - głównie współczesnej, ponadto ogląda stare filmy i słucha muzyki operowej.

Mgr ELŻBIETA PAGACZ
Zastępca kwestora

Pracuje w Uniwersytecie Śląskim od 1974 roku. Od 1986 roku jest zatrudniona na stanowisku zastępcy kwestora. W zakresie swoich obowiązków ma organizację, koordynację i nadzór nad prawidłową realizacją zadań przydzielonych Działowi Zatrudnienia i Płac. W związku z tym nadzoruje prace w zakresie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Ogólnie zajmuję się wieloma zagadnieniami, które mają związek z wynagrodzeniami, a w szczególności nadzór nad prawidłowością obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz obciążeń składnikami ubezpieczeniowymi. Pani Elżbieta Pagacz dokonuje wstępnej kontroli operacji finansowych i ich zgodności z planem rzeczowo-finansowym w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni. Ponadto kontroluje pod względem finansowym prawidłowość zawieranych umów cywilno-prawnych.

Mgr ELŻBIETA PAGACZ

Wolny czas spędza przede wszystkim z rodziną. Jest matką trzech dorosłych synów. Jej pasją jest praca w ogrodzie - z przyjemnością troszczy się o swoje kwiaty: tulipany, lilie, irysy, piwonie, floksy wiosenne i letnie w różnych odmianach i barwach oraz uprawia ekologiczny ogród warzywny. Dużo podróżuje, a interesują ją przede wszystkim zabytki, stąd najchętniej zwiedza kościoły, zamki, warownie itp. Wielką pasją pani Pagacz jest literatura historyczna i filmy historyczne.

ZOFIA SZNAJDER
Kierownik Działu Księgowości Głównej i Kosztów

Życie zawodowe Pani Sznajder związane jest z Uniwersytetem Śląskim od 1972 roku. Przez wszystkie te lata pracowała w różnych jednostkach organizacyjnych oraz na różnych stanowiskach Uczelni. Zawsze jednak jej praca związana była z zagadnieniami księgowymi i finansowymi. Dużym wyzwaniem było dla niej podjęcie pracy na stanowisku kierownika Działu Księgowości Głównej i Kosztów. Pani Zofia Sznajder podjęła to wyzwanie, zdając sobie sprawę z ogromu obowiązków i odpowiedzialności. - Dla niektórych osób praca z "cyferkami" i "kontami księgowymi" wydaje się przerażająca. Mnie to fascynuje i sprawia dużo satysfakcji. - stwierdza pani Sznajder. Rzeczywiście praca kierownika Działu Księgowości Głównej i Kosztów to nie tylko cyfry i plan kont, ale również współpraca ze wszystkimi jednostkami Uniwersytetu Śląskiego a więc również z ludźmi. - Cenię sobie bardzo te kontakty, poznałam w ten sposób wiele ciekawych osób, zarówno pracowników dydaktycznych jak i administracyjnych - dodaje pani Sznajder. W ciągu tych 34 lat Zofia Sznajder miała szczęście współpracować z kompetentnymi i życzliwymi przełożonymi oraz bardzo zgranym i oddanym pracy zespołem pracowników kwestury.

ZOFIA SZNAJDER

Ale życie zawodowe to nie wszystko... Pani Zofia zgadza się z powiedzeniem Anglików "mój dom to moja twierdza". Tam najlepiej i najszybciej odzyskuje siły do dalszej pracy. Nie jest to jednak dom zamknięty, lubi spędzać czas z rodziną - synem i jego żoną, znajomymi. Jej syn Rafał czynnie uprawia szermierkę, zatem pani Zofia jest również zapalonym kibicem tej dyscypliny sportu. Ponadto chętnie relaksuje się przy dobrej książce i dobrym filmie. W przyszłym roku planuje przejście na emeryturę.