Pięć niezwykłych lat

Wybór studiów może być problemem, kiedy w grę wchodzą zainteresowania potwierdzone dokonaniami w niejednej dziedzinie.

Justyna Kijonka zawsze pasjonowała się teatrem i nosiła się z zamiarem podjęcia studiów reżyserskich. Zdolności plastyczne i prace z tego obszaru skłaniały ją również do zainteresowania się scenografią. To się zresztą mogło złożyć w interesującą całość. Jednocześnie pasjonowała się literaturą i zadebiutowała cyklem wierszy. Jeszcze w szkole średniej zajęła się dziennikarstwem i na łamach szkolnego pisma katowickiej "Konopy" zamieściła szereg rozmów z tak sławnymi osobami, jak m.in.: Kazimierz Kutz, Wiesław Ochman, Tadeusz Bradecki i Krystyna Bochenek. Nic zatem dziwnego, że zdecydowała się na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, gdzie można dokonywać wyborów kierunków, łączyć różne specjalności i rozwijać zainteresowania. Zapewne uzasadnieniem były dotychczasowe pasje. Tym bardziej, że studenci MISH-u mogą uczestniczyć także w zajęciach ASP, Wydziału RTV UŚ i nie tylko.

Stało się jednak tak, że już po pierwszym roku skoncentrowała uwagę na socjologii i kulturoznawstwie, które mają wiele punktów stycznych i mogą stanowić wzajemne dopełnienie. MISH miał jeszcze jeden ważny atut - atmosferę studiów. Większość studentów tego wydziału to indywidualiści i pasjonaci, z których każdy godzi zainteresowania z własnym rytmem pracy nad sobą.

Justyna uważa, że studia minęły nadzwyczaj szybko, nie może uwierzyć, że upłynęło pięć lat. W 2005 r., po czterech latach studiów, ukończyła z wyróżnieniem socjologię pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego. Rok później obroniła pracę magisterską "Rzeczywistość polska w Kabarecie Starszych Panów" na kulturoznawstwie, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza Miczki. Cztery dni po obronie wyszła za mąż za socjologa dr. Marka Niezabitowskiego.

Justyna Kijonka

Za pracę magisterską z socjologii "Narodowość śląska. Problemy i kontrowersje" otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską z socjologii, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a także wyróżnienie "Otwartej Rzeczpospolitej" w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską z humanistyki, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita".

Będąc na piątym roku MISH rozpoczęła dzienne studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UŚ, z czym wiąże się także okazja do prowadzenia zajęć ze studentami. Jednocześnie finalizowała studia na kulturoznawstwie, a przedstawiona praca magisterska zdobyła wysokie uznanie.

Dodajmy do tego, że w latach 2003-2006 Justyna Kijonka była trzykrotną stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Została także Stypendystką DAAD - Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutsche Akademische Austausch Dienst).

W lipcu i sierpniu 2005 roku odbyła również praktykę w Institut für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit działającym przy Uniwersität Bayreuth, w ramach której brała udział w organizowaniu letniego uniwersytetu (Sommeruniwersität für Interkulturelle Deutsch-Studien).

Justyna ma w swoim dorobku między innymi obszerne publikacje zamieszczone w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym "Śląsk", w tym rozmowy z Wojciechem Kilarem i Jerzym Dudą-Graczem, artykuły "Architektura jest sztuką" i "Wielobok losów" (wojenne i powojenne dzieje rodziny z Krzemieńca). Natomiast w "Pismach Humanistycznych" opublikowano jej esej pod tytułem "Absurd i rzeczywistość. Panopticum postaw i typów w «Kabarecie Starszych Panów»", a następnie artykuł "Spory o narodowość śląską w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej". Zamieściła również w "Przeglądzie Polonijnym" szkic "Wokół sporów o narodowość śląską".

Do ważnych dat w jej biografii zaliczyć należy 23 listopada br., gdy Justyna odbierze dyplom najlepszej absolwentki UŚ.