Wydanie nr 2 (142) Listopad 2006

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce drugi numer "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" w nowej szacie graficznej. Jak Państwo zauważyli zmieniła się również konwencja gazety, która obecnie ma przede wszystkim służyć integracji wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz usprawnieniu bieżącego obiegu informacji. Nie oznacza to, że zamierzamy rezygnować z tematów polemicznych i trudnych, bez nich gazeta umarłaby śmiercią naturalną. Chcemy też promować indywidualne i zbiorowe sukcesy pracowników Uczelni.

To, co Państwo otrzymujecie jest jedynie propozycją zmian. Bowiem, jako Czytelnicy gazety, akceptując owe zmiany lub nie, decydujecie o jej ostatecznym kształcie. Jesteśmy otwarci na krytykę i nowe pomysły, które wzbogacą zawarte na łamach treści. Na razie dążymy do tego, by w naszym piśmie znalazło się miejsce dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu, by zawarte w nim informacje, dzięki wzbogacaniu form dziennikarskich, były prezentowane w ciekawy sposób.

Obecnie gazeta liczy 24 strony, co musi mieć wpływ na objętość zawartych w niej artykułów. Kiedy to piszę przychodzi mi na myśl zamieszczony w poprzednim numerze felieton pt. "Krócej", w którym Autor, wychodząc od tego prostego słowa, potrafił w niewielkiej ilości zdań genialnie oddać zachodzące w życiu społeczno-politycznym zmiany, uchwycić klimat naszych czasów. To potwierdza przecież, że krótszy artykuł nie oznacza gorszy. Nie czuję zatem dyskomfortu. Jednak Uniwersytet tętni życiem, a różnorodność wydarzeń sprawia, że nie sposób zmieścić ich na owych 24 stronach. Dlatego, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że "łatwiej kijek obcinkować, niż go potem pogrubasić", zaryzykujemy i będziemy dążyć do zwiększenia objętości gazety.

W tym numerze polecam Państwu nie tylko krótsze felietony, ale również artykuł "Uderzyć w nowotwór światłem" poświęcony badaniom pani prof. dr hab. Alicji Ratusznej oraz rozmowę z panią prorektor prof. UŚ dr hab. Anną Łabno na temat przyszłości uniwersytetów, który, mam nadzieję, rozpocznie szerszą na ten temat dyskusję. Serdecznie do niej zapraszam pracowników i studentów.

Iwona Kolasińska

Iwona Kolasińska jest dziennikarką z ponad 20-letnim stażem. Jej publikacje znalazły się na łamach pism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Była m.in. redaktorem "Trybuny Śląskiej", "Panoramy", a ostatnio pełniła funkcję redaktor naczelnej "Górnośląskiego Informatora Kulturalnego". Obecnie łączy obowiązki redaktor naczelnej "Gazety Uniwersyteckiej" z pracą w "Dzienniku Zachodnim".