Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Listopad 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Zbigniew Hojka: Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922-1939). Oblicze polityczne, bibliogr., indeks, tab., summ., Zsfg., 40 zł

Jerzy Sperka: Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, bibliogr., indeksy, fot., rys., mapy, wklejki, aneks, tab., summ., Zsfg., twarda opr., 65 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. Adam Dziadek, Joanna Dembińska-Pawelec, indeks, summ., rés., 16 zł

Adam Dziadek: Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne, nota bibliogr., indeks, fot., summ., rés., 16 zł

Andrzej Polak: Proza historyczna Bułata Okudżawy, bibliogr., indeks, Zsfg., rez., 15 zł

MENTIBUS MEMORATIS. Zofia Adamczyk: Mieczysława Mitera-Dobrowolska, bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg., 10 zł

PSYCHOLOGIA. Wincenty Okoń. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, bibliogr., fot.

NAUKI o ZIEMI. Jacek Różkowski: Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony, bibliogr., fot., rys., tab., summ., rés., 28 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Ryszard Kaczmarek: Górny Śląsk podczas drugiej wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do III Rzeszy

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 2. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Olga Szura

LITERATUROZNAWSTWO. Małgorzata Nitka: Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century

Dariusz Pawelec: Od kołysanki do trenów

Krystyna Wojtynek-Musik: Terra rhetorica w poezji Rimbauda

JĘZYKOZNAWSTWO. Margarita Nadel-Czerwińska: Nowa leksyka w słownikach rosyjskich na końcu XX wieku

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych prace dedykowane profesor Barbarze Stefaniak. Red. Elżbieta Gondek, Diana Pietruch--Reizes

Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Ludzie, góry i książki

Joanna Kamińska: Marketing wewnętrzny w bibliotece

Anna Sitkowa: O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

Iwona Sowińska: Polska muzyka filmowa w latach 1945-1968

PRAWO. Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Red. Antoni Witosz

Bernadetta Fuchs: Prawo kartelowe a prawo prywatne międzynarodowe

Katarzyna Sznajder: Jurysdykcja szczególna w zakresie zobowiązań umownych

PSYCHOLOGIA. Zastosowanie wybranych technik w psychologicznej diagnostyce procesów intelektualnych i osobowości. Red. Jan M. Stanik

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Magdalena Kolarz: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2006, T. 2. (27): Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie - wybrane konteksty. Red. Anna Nowak

Teresa Borowska: Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby - rozwijanie

Anna Gajdzica: Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej

BIOLOGIA. Iwona Łukasik: Degradacja starodrzewów bukowych Lazulo Pilosae- -Fagetum w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląsko-krakowskiej

NAUKI o ZIEMI. Franciszek Kłosowski: Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji (przykład konurbacji katowickiej)

NAUKI TECHNICZNE. Urszula Boryczka: Algorytmy optymalizacji mrowiskowej