Stopnie i tytuły naukowe - Listopad 2006

Stopnie i tytuły naukowe
Doktoraty:  
Dr Aleksandra Podgórniak Wydział Filologiczny
Dr Krzysztof Krajewski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Karolina Galicka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Aneta Słodczyk Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Barbara Morejko Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Agnieszka Siemieniuk Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Stefan Jacek Lechwar Wydział Artystyczny
Dr Tomasz Karol Tobolewski Wydział Artystyczny
Dr Paweł Ciećwierz Wydział Filologiczny
   
Habilitacje:  
Dr hab. Danuta Opacka-Walasek Wydział Filologiczny
Dr hab. Tomasz Czakon Wydział Nauk Społecznych
   
Profesury:  
Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski Wydział Filologiczny