Rok Polski w Szwecji, czyli słów kilka o projekcie Polen.nu

W 2003 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy współpracy wielu instytucji kulturalnych w Polsce i Szwecji zorganizowało Rok Polski w Szwecji (Polen.nu). Jednym z celów projektu Polen.nu było zaprezentowanie kultury polskiej jak najszerszemu gronu odbiorców i wzbudzenie zainteresowania Polską w społeczeństwie szwedzkim. Naszym zdaniem organizatorzy Polen.nu położyli jednak zbyt mały nacisk na promocję polskiej kultury wśród szwedzkich studentów. Dlatego też postanowiłyśmy stworzyć oddzielny projekt, którego głównym odbiorcą będą studenci Uniwersytetu Sztokholmskiego. Poprzez Polen.edu chciałybyśmy pokazać polską kulturę studencką, przełamać konwencje prezentowania sztuki i wydarzeń kulturalnych wykorzystując w tym celu przestrzeń publiczną uniwersytetu, stworzyć pozytywny wizerunek Polski, zaangażować młodych ludzi do udziału w różnego rodzaju warsztatach i zachęcić ich do poznawania Polski i jej kultury.

Autorkami i koordynatorkami projektu są Anna Tomaszewska,

Rok polski w Szwecji
studentka V roku animacji społeczno-kulturalnej UŚ / Filia w Cieszynie oraz Alicja Rogalska, studentka V roku wiedzy o kulturze na UW (specjalizacja: animacja kultury). Anna Tomaszewska w okresie 2003 - 2004 była zaangażowana w następującą działalność: przegląd filmowy w Cieszynie "Filmonalia" (główna organizatorka), przegląd filmowy "czASKina" (współorganizatorka). Ponadto współpracowała przy realizacji strategii promocyjnych festiwalu filmowego "Era Nowe Horyzonty" na terenie Cieszyna i okolic (http://www.eranowehoryzonty.pl), odbyła również praktykę w Instytucie Polskim w Sztokholmie (http://www.polskainstitutet.se) w trakcie Roku Polskiego w Szwecji. Alicja Rogalska w okresie 2003-2004 prowadziła warsztaty fotograficzno-wizualnych, brała udział w międzynarodowym projekcie Animus oraz "Dom - moje centrum świata" w Supraślu (www.animusproject.net), była wolontarriuszką w Fundacji Komunikacji Społecznej (www.fks.org.pl), odbyła także 6-tygodniowy staż w organizacji The Public w Wielkiej Brytanii (www.thepublic.com). Obie studentki są stypendystkami programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie studiują strategie realizacji projektów kulturalnych, polonistykę oraz etnologię.

Menadżerem projektu jest Kristin Lindberg, studentka Uniwersytetu Sztokholmskiego (strategie realizacji projektów kulturalnych), absolwentka kierunku Creative Industries, Film&TV na Queensland University of Technology w Brisbane, Australia.

Zespół projektu stanowią: Kristin Lindberg, Anna Tomaszewska, Alicja Rogalska, Andreas Jönsson, Linn Vidalve, Ida Edelman. Konsultaltem projektu są Lennart Palmqvist (adjunkt na Uniwersytecie Sztokholmskim, z wykształcenia archeolog), Chris Torch (artystyczny organizacji Intercult, która zajmuje się realizacją międzykulturowych i międzynarodowych projektów artystycznych w dziedzinie performing arts oraz organizacją spektakli i festiwali teatralnych), prof. Ewa Teodorowicz-Hellman (wykładowca język i literaturę polską oraz jest rektorem polonistyki w Instytucie Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Sztokholmskim).

Partnerami projektu są: Instytut Polski w Sztokholmie, Studentkaren vid Stockholms Universitet, Slaviska Föreningen, Grupa "Pozitywa" (Cieszyn), Ikoon.art (www.ikoon.art.pl; ASP Poznań), Stowarzyszenie "Katedra kultury" (Warszawa), Polish National Tourist Office.

Akcja promująca polską kulturę studencką odbędzie się na terenie campusu Uniwersytetu Sztokholmskiego w okresie 1 - 4 lutego 2005 r. Jej podstawowymi celami są: kreowanie pozytywnego obrazu polskiego środowiska studenckiego, modyfikacja wizerunku Polski i Polaków w oczach szwedzkich studentów, promocja młodej polskiej kultury i sztuki, integracja ze szwedzkim środowiskiem akademickim oraz szerzenie idei animacji kultury. Cele te służą innym, bardziej ogólnym. Najważniejsze z nich to: rozwój aktywności twórczej, rozwój wyobraźni, podniesienie świadomości kulturalnej studentów, pokazanie możliwości twórczej aranżacji przestrzeni (konkretnie - budynku uniwersytetu), zaintrygowanie, zachęta do krytycznego myślenia, rozbudzenie nowych zainteresowań, rozwój tolerancji w stosunku do odmiennych kultur, zachęcenie do brania działu w przyszłości w podobnych inicjatywach.

Wśród najważniejszych działań, jakich podjęły się studentki Uniwersytetu Śląskiego, na szczególną uwagę zasługują:

  • wystawa fotografii ("miejsca i ludzie" - fotografie polskich uniwersytetów oraz studentów, dokumentacja życia studenckiego w Polsce);
  • wystawa instalacji - "Codzienne życie w pudełku" - instalacja przygotowana przez studentów kierunków artystycznych, wariacje na temat przeżywania własnej codzienności, jej artystyczne przedstawienie;
  • pokazy filmów dokumentalnych ("Szwedzi o Polakach", "Polacy o Szwedach" - filmy zrealizowane przez studentów oparte na wywiadach z innymi studentami. Pytania dotyczyć będą stereotypów i wzajemnego postrzegania się młodych ludzi w obu krajach);
  • warsztaty dla przechodniów (warsztaty twórcze z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, fotografii, językowe, etc.);
  • pokazy filmów młodych twórców - etiud studentów szkół filmowych oraz filmów amatorskich (projekcje w miejscach publicznych);
  • działania artystyczne w miejscach publicznych (performance, budowa instalacji z udziałem publiczności, występy grupy teatralnej);
  • finał działań - wernisaż, pokazanie efektu warsztatów oraz prezentacja wszystkich pokazywanych podczas tygodnia prac - instalacje, performance, filmy, muzyka oraz degustacja polskiego jedzenia (również wcześniej - w trakcie działań);
  • koncert polskiego zespołu rockowego lub jazzowego oraz impreza z polską muzyką i jedzeniem w Gula Villan (klub studencki działający przy Uniwersytecie Sztokholmskim).
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...