Uroczystość nadania auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii imienia profesora Józefa Pietera

17 grudnia aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymała imię prof. Józefa Pietera, odsłonięte zostało również jego popiersie autorstwa Zygmunta Brachmańskiego. W uroczystości wzięły udział: władze Uczelni, przedstawiciele Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz zaproszeni na tę okazję goście: członkowie rodziny Profesora Józefa Pietera (córka Ewa Pieter-Kania oraz syn Jacek), dyplomaci z Republiki Czech i Republiki Słowacji oraz przedstawiciele uczelni założycielskich czasopisma The New Educational Review (Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze oraz Uniwersytetu Karola w Pradze).

Obranie Profesora Józefa Pietera na patrona auli, jest uhonorowaniem tego wybitnego psychologa, pedagoga i filozofa, który był jednym z pierwszych orędowników idei powstania Uniwersytetu Śląskiego, a wiele serdeczności okazywał mu sam Władysław Tatarkiewicz.

Profesor Józef Pieter urodził się w 1904 roku, w Ochabach.

Ewa Pieter-Kania wraz z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem osłonili popiersie Józefa Pietera
Ewa Pieter-Kania wraz z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab.
Januszem Janeczkiem osłonili popiersie Józefa Pietera
Po ukończeniu, z wyróżnieniem, Gimnazjum Klasycznego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, podjął studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując dyplom magisterski z historii, filozofii oraz pedagogiki w zakresie psychologii wychowawczej. Po uzyskaniu zakresu filozofii tytułu doktora, habilitował się w 1945 roku z psychologii na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1932-1939 pracował w charakterze asystenta, wpierw na stanowisku starszego asystenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, starszego asystenta i wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, później w charakterze wykładowcy Instytutu Pedagogicznego w Katowicach i Instytutu Pedagogicznego ZNP w Warszawie.

W 1945 roku Józef Pieter zamieszkał w Katowicach, gdzie w 1949 roku zorganizował Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1949 roku pracował jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim, następnie został służbowo przeniesiony na Uniwersytet Warszawski. W 1962 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, natomiast w latach 1953-1956 był kierownikiem katedry psychologii w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1946 roku Profesor Pieter podjął się zorganizowania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, którą kierował aż do przeniesienia jej do Łodzi (do roku 1947). W 1956 roku objął stanowisko rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Kierował nią, aż do 1968 roku, gdy z jej połączenia z filią Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstał Uniwersytet Śląski.

Józef Pieter jest autorem ponad 200 publikacji naukowych

Dzieci Józefa Pietera: dr Ewa Pieter-Kania i Jacek Pieter w towarzystwie siostry Jerzego Buzka - Heleny Machy
Dzieci Józefa Pietera: dr Ewa Pieter-Kania i Jacek Pieter
w towarzystwie siostry Jerzego Buzka - Heleny Machy
w postaci druków zwartych lub artykułów i rozpraw w polskich i obcojęzycznych czasopismach oraz trzech tomów pamiętników (na razie staraniem Jego dzieci ukazały się dwa tomy, trzeci jest w przygotowaniu), które są unikatowym zapisem historii polskiej i śląskiej nauki oraz życia codziennego. Józef Pieter jest laureatem wielu nagród, a jako recenzent brał udział w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych na różnych uczelniach wyższych. Pod jego kierunkiem powstało 20 prac doktorskich i aż 180 magisterskich. Jest również autorem Słownika psychologicznego, którego drugie wydanie ukazało się w bieżącym roku i jest dostępne w księgarniach Uniwersytetu Śląskiego.

Agnieszka Łuczakowska
Autorka jest studentką V roku geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ

Autorzy: Agnieszka Łuczakowska, Foto: Agnieszka Łuczakowska
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...