Śląskie i zagłębiowskie stypendia

Listopad był miesiącem stypendialnym. Nie tylko z powodu wypłaty stypendiów studentom zaocznym i wieczorowym oraz ogłoszenia list studentów, którzy zdobyli stypendia naukowe. W tym okresie odbyły się także dwie ważne uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym studentom Śląska i Zagłębia.

8 listopada br. w Muzeum Zagłębia (Pałac Mieroszewskich) odbyła się uroczystość wręczenia 21 stypendiów przyznanych przez Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny. Senator Tadeusz Wnuk, Przewodniczący Rady Fundatorów OZFS - podkreślił, że działanie Funduszu opiera się na zdolnej i pracowitej młodzieży akademickiej oraz na osobach i firmach, które dostrzegają, jak ważną inwestycją jest inwestycja w najzdolniejszych młodych ludzi. OZFS po raz trzeci wręczał stypendia semestralne w wysokości 1500 zł, a na swym koncie ma już ponad 60 stypendystów.

W uroczystości poza przedstawicielami firm i

Senator Krystyna Bochenek oraz żona założyciela ŚFS - Dorota Graczyńska wraz ze stypendystami
Senator Krystyna Bochenek oraz żona założyciela
ŚFS - Dorota Graczyńska wraz ze stypendystami
organizacji fundujących stypendia, obecni byli także przedstawiciele władz poszczególnych miast regionu, wojewody i marszałka województwa oraz przedstawiciele władz uczelni, których studenci zostali wyróżnieni. Uniwersytet Śląski reprezentował Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Tradycyjnie, studenci Uniwersytetu Śląskiego stanowili liczną grupę nagrodzonych.

Dzień później, 9 listopada, w siedzibie Stalexportu w Katowicach miała miejsce kolejna uroczystość wręczenia stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego, który od 15 października nosi nazwę ŚFS im. Adama Graczyńskiego. Nowa Przewodnicząca Rady Fundatorów - senator Krystyna Bochenek, gratulując stypendystom, zaznaczyła, że dzieło założyciela ŚFS ŚP. A. Graczyńskiego będzie kontynuowane, a dzięki temu, że nie brakuje ludzi, którzy swoim sukcesem potrafią dzielić się z innymi - już za 5 miesięcy rozpocznie się kolejna, IX edycja programu stypendialnego. Do tej pory ŚFS przyznał ponad 150 stypendiów, przeznaczając na ten cel ponad 160000 zł.

Warunki, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o stypendia z obu Funduszy to przede wszystkim bardzo wysoka średnia, trudna sytuacja ekonomiczna, zamieszkanie w naszym regionie lub województwie. Mile widziana jest także udokumentowana działalność społeczna oraz naukowa.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych studentów:

Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny:
Natalia Binda, Sylwia Blachnicka, Ireneusz Borowski, Martyna Brożek, Krystian Dudek, Mariusz Furmanek, Ewa Gołąb, Rafał Goraus, Katarzyna Heluszka, Anna Kasicka, Marek Kowolik, Jacek Lipiecki, Agnieszka Magiera, Ewelina Olechno, Bogusława Piegat, Wiesława Piegat, Grzegorz Szwej, Joanna Staszewska, Małgorzata Szota, Monika Tuszyńska, Karolina Waluga.

Śląski Fundusz Stypendialny:
Dariusz Antolak, Karolina Bodziony, Natalia Binda, Ireneusz Borowski, Magdalena Chorąży, Tomasz Cieśla, Krzysztof Cieślak, Aleksandra Dąbrowska, Marcin Grabowski, Anna Hacura, Katarzyna Heluszka, Marta Kowalska, Karolina Krawczyk, Agnieszka Luks, Katarzyna Pęczkowska, Boguslawa Piegat, Przemysław Piwowarczyk, Marek Płaczek, Magdalena Rasała, Anna Romanowska, Karina Staszak, Marta Szymańska.

Więcej informacji na temat kolejnych edycji programów stypendialnych można uzyskać na stronach internetowych:
www.stypendia-ozfs.com.pl
www.sfs.katowice.pl
oraz na łamach Sosnowieckiego Biuletynu Informacyjnego.

Autorzy: Krystian Dudek, Foto: Krystian Dudek
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...