Spotkanie studentów z doradcą zawodowym.

30 listopada br. odbyło się w Sali konferencyjnej spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie zorganizowane przez Dział Promocji i Radę Samorządu Studenckiego Filii UŚ. Zadaniem spotkania było przybliżenie studentom sytuacji na rynku pracy i uświadomienie im przez specjalistę konieczności zadbania o swój los pracownika już w trakcie studiów. Studia mogą być czasem, kształtowania swojej osobowości i doskonalenia umiejętności, tak by być stać się osobą jak najbardziej atrakcyjną na rynku pracy i jak najmniej zagrożoną bezrobociem.

Ponadto wśród studentów Samorząd Studencki przeprowadził ankietę z trzema pytaniami:

  1. Czy jesteś zainteresowana / zainteresowany szkoleniami dotyczącymi rynku pracy?
  2. Czy uważasz za potrzebne powstanie Biura Karier Filii UŚ?
  3. Czy chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w odpłatnym szkoleniu podnoszącym Twoje kwalifikacje: Specjalista ds. aktywizacji i doradztwa zawodowego (szkolenie kończyłoby się uzyskaniem certyfikatu)?

Na 98 ankiet 98 osób było zainteresowanych

Spotkanie studentów z doradcą zawodowym
szkoleniami dotyczącymi rynku pracy. 100% ankietowanych na pytanie drugie odpowiedziało "tak", co świadczy o pilnej potrzebie stworzenia Biura Karier w Filii UŚ w Cieszynie. Z kolei na 3 pytanie 22 osoby odpowiedziały twierdząco, a co za tym idzie chciałyby wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, podnoszącym kwalifikacje.

Spotkanie zakończyło się pogadanką między studentami zainteresowanymi tematyka spotkania a doradcą zawodowym.

Dział Promocji

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...