Komputer, Internet i szkolenie informatyczne w Cieszynie

Na początku roku została zawiązana nić porozumienia i przyjaźni między studentami filii UŚ w Cieszynie a przedstawicielami Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków. W ramach współpracy Koło Naukowe Dydaktyków-Informatyków z Cieszyna zorganizowało trzydniowe szkolenie z zakresu obsługi programów: Word, PowerPoint i posługiwania się językiem HTML. Szkolenie odbyło się od 2-4 grudnia w filii UŚ w Cieszynie. Wzięli w nim udział studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciele z Katowic. Spotkanie miało na celu szerzenie wiedzy informatycznej oraz integrację środowiska studenckiego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy kursu poznali (nieznane im wcześniej) możliwości programu Word, wykonali prezentacje w PowerPoint na wybrany przez siebie temat oraz zaprojektowali pierwsze strony internetowe.

Poszczególne bloki tematyczne kursu prowadzili: Sonia Kędra i Gabriela Woźniak (Microsoft Word), Joanna Peciak i Gabriela Rymarczyk (Microsoft PowerPoint) oraz Marcin Drózd (język HTML). Niestety, nie wszystkie zaplanowane wcześniej punkty programu zostały zrealizowane. Do skutku nie doszła wycieczka po Cieszynie połączona ze zwiedzaniem Muzeum Ziemi Cieszyńskiej - goście z Katowic okazali się zbyt żądni wiedzy i mimo zachęt ze strony organizatorów szkolenia pozostali przy komputerach, by projektować, modyfikować i ulepszać własne strony internetowe. Najwytrwalsi jednak znaleźli czas na integrację towarzyską i poznali nocne życie Cieszyna.

Studenci IV roku edukacji informatyczno-technicznej filii UŚ wykazali się nieprzeciętną wiedzą i kompetencjami z zakresu informatyki. Słowa największego uznania należą się wszystkim prowadzącym kurs, gdyż, jak na pedagogów przystało, wykazali się wyrozumiałością, cierpliwością i poczuciem humoru.

Korzystając z okazji, pragnę w imieniu wszystkich uczestników szkolenia serdecznie podziękować Pani dr Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej za pomoc w zorganizowaniu kursu, inicjatywę i życzliwość (zwłaszcza za pomoc metodyczną), Panu mgr. Andrzejowi Szczurkowi (za pomoc techniczną) oraz wszystkim Koleżankom i Koledze, którzy, poświęcając swój wolny czas, podzielili się własnymi umiejętnościami i wiedzą.

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Mamy nadzieję, że uczestniczyliśmy w pierwszym z cyklu szkoleń. Życzymy powodzenia i zapewniamy, że "mocna" grupa z Katowic z chęcią ponownie odwiedzi gościnne mury filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...