Szkoła w Berlinie

W dniach 28-29 października br. odbył się pierwszy zagraniczny egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Zainteresowanie niemieckich studentów było duże - do egzaminu przystąpiły 22 osoby. Szkołę Języka i Kultury Polskiej reprezentowała mgr Barbara Morcinek-Cudak, która została powołana przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego do pracy w charakterze egzaminatora.

29 listopada ruszyła niemiecka edycja Podyplomowych Studiów

Szkoła w Berlinie
Kwalifikowanych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Bierze w niej udział ponad 20 nauczycieli z całych Niemiec, którzy nauczają już języka polskiego lub dopiero pragną rozpocząć pracę w charakterze lektorów języka polskiego jako obcego. Program Studiów oferuje im zapoznanie się z najnowszymi metodami pracy z obcokrajowcami, poznanie programów nauczania, podręczników pomocy naukowych - zarówno tych tradycyjnych, jak i multimedialnych. W czasie zajęć zaznajomią się także z praktyczną gramatyką języka polskiego jako obcego oraz ze sposobami wykorzystywania literatury i kultury w pracy z obcokrajowcami. Studenci Studium z bardzo ochoczo podeszli do wszelkich praktycznych rozwiązań, które będą mogli wykorzystać we własnej pracy dydaktycznej.

Tegoroczne targi Expolingua Berlin, które odbyły się w dniach 12-14 listopada, tradycyjnie zgromadziły wielu wystawców z różnych krajów. Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego reprezentowały mgr Wioletta Hajduk-Gawron i mgr Barbara Morcinek-Cudak. Szkoła zaprezentowała swoją ofertę kursów semestralnych i letnich, nowe propozycje wydawnicze i udzielała wielu porad dotyczących praktycznych rozwiązań metodycznych. Zainteresowanie targami wzrasta każdego roku, co dowodzi wciąż rosnącego w Berlinie zainteresowania nauczaniem i uczeniem się języka polskiego.

Autorzy: Barbara Morcinek-Cudak, Foto: Przemysław Gawron
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...