Oblicza prasy Śląska i Zagłębia

Sekcja Medioznawcza Koła Naukowego - Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty", działającego przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, zaprasza na konferencję naukową pt. "Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1918 - 1939", która odbędzie się 26 marca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi Zakładu Dziennikarstwa oraz studenci politologii i historii Uniwersytetu Śląskiego. Gościem specjalnym spotkania będzie pani Maria Ćwierk - synowa legendarnego zagłębiowskiego dziennikarza Konstantego Ćwierka, która wygłosi referat na temat działalności literackiej i publicystycznej swojego teścia.

Celem konferencji jest refleksja naukowa na temat różnych aspektów funkcjonowania prasy wychodzącej na Śląsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowane na konferencji referaty i wykłady stanowią efekt studiów nad zagadnieniami dotyczącymi działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej i politycznej śląskiego środowiska dziennikarskiego oraz jego roli w kształtowaniu świadomości narodowej, regionalnej i lokalnej Ślązaków i Zagłębiaków. Tematem konferencji są także dzieje konkretnych tytułów prasowych, ich znaczenie i miejsce w systemie medialnym Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

- Referenci przedstawią opracowania monograficzne, syntetyczne, pisane w oparciu o metodologię prasoznawczą, historyczną i socjologiczną. W programie konferencji znajdą się m.in. referaty na temat określonych "rodzin" czasopism z uwzględnieniem prasy sanacyjnej, socjalistycznej i komunistycznej, a także wystąpienie poświęcone kształtowaniu się podstaw prawa prasowego w pierwszych latach po uzyskaniu niepodległości - mówi Hanna Dorenda, wiceprzewodnicząca Sekcji Medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty".

Konferencja, nad którą patronat objął prof. dr hab. Jan Kantyka - Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, połączona będzie z otwarciem ekspozycji portretów najwybitniejszych dziennikarzy i wydawców śląskich przygotowanej przez studentów politologii UŚ.