Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 2003

Doktoraty:

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Krystyna JARZEMBEK

Wydział Filologiczny
Dr Katarzyna ANCUTA