KRONIKA UŚ

Gościliśmy Ambasadora Kanady

W styczniu Uniwersytet Śląski w Katowicach odwiedził Ambasador Kanady - Ralph Lysyshyn, który spotkał się z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Januszem Janeczkiem. Rozmowa dotyczyła głównie istniejących już kontaktów uczelni z kanadyjskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, utrzymywanymi przede wszystkim przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Strona kanadyjska w szczególny sposób zainteresowana jest ofertą edukacyjną naszej uczelni, przybliżającą studentom aspekty języka, historii i kultury Kanady. Dla Pana Ambasadora była to pierwsza wizyta w regionie śląskim, oprócz wizyty w Uniwersytecie Śląskim spotkał się jeszcze z Marszałkiem Województwa Śląskiego Michałem Czarskim oraz Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem.

Głos Uniwersytetu w sprawie europejskiej

Kilku przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało zaproszonych przez Wojewodę Śląskiego - Lechosława Jarzębskiego do prac na rzecz propagowania idei przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w ramach Śląskiej Rady Referendalnej.

Prof. Janusz Janeczek - Rektor UŚ, oraz prof. Tadeusz Sławek, prof. Jacek Wódz, prof. Marek Szczepański, a także Panie Senator: Genowefa Grabowska i Krystyna Doktorowicz, będą wspierać działania polegające na rzetelnym informowaniu mieszkańców województwa śląskiego w okresie poprzedzającym referendum europejskie. Zadaniem Rady jest jak najlepsze przygotowanie społeczeństwa do wyboru określającego miejsce Polski oraz regionu w jednoczącej się Europie, z uwzględnieniem nie tylko wynikających z tego korzyści, ale i kosztów.

Inauguracyjne spotkanie Rady, do której zaproszeni zostali również przedstawiciele pozostałych śląskich uczelni, władz miejskich i samorządowych oraz Kościoła, mediów i organizacji społecznych, odbyło się 30 stycznia w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Goście z Francji w Uniwersytecie Śląskim

21 stycznia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gościli przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce: Jean-Yves Hoisnard - Attache ds. współpracy edukacyjnej oraz Instytutu Francuskiego w Krakowie: Chantal-Edwige Cantin - Zastępca Dyrektora. Z gośćmi spotkał się prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu.

Rozmawiano między innymi na temat współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a środowiskami naukowymi Francji, przede wszystkim w kwestii wymiany studentów oraz kontaktów z poszczególnymi ośrodkami naukowymi.

Ambasador Republiki Słowacji z wizytą

27 stycznia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. Janusz Janeczek, spotykał się z Ambasadorem Republiki Słowacji - Panią Magdą Vášáryovą. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy, zwłaszcza w kwestii wspierania nauki języka i literatury słowackiej, a także poszerzenia i wzbogacenia wiedzy studentów Uniwersytetu Śląskiego o Słowacji i jej historii.

Pani Ambasador osobiście zaangażowana jest w organizację kolejnej konferencji, przygotowywanej przez polskich słowacystów na Uniwersytecie Śląskim pod hasłem X lat Republiki Słowackiej z perspektywy słowacystyki w Polsce. Konferencja ta organizowana jest z okazji obchodów 10. rocznicy powstania Republiki Słowackiej, odbędzie się w dniach od 3 do 4 kwietnia i wezmą w niej udział goście i specjaliści z Polski i Słowacji.

Zasłużeni dla Uniwersytetu Śląskiego

30 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego odbyło się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego", przyznawanych przez Senat Uniwersytetu. Dekoracji dokonał, zgodnie z tradycją Uniwersytetu, JM Rektor UŚ - prof. Janusz Janeczek. Podczas uroczystości 19. pracowników uczelni uhonorowanych zostało także Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 1. prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Wydział Filologiczny
 2. dr hab. prof. nadzwycz. Halina Rusek - Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze
 3. dr hab. prof. nadzwycz. Stanisław Juszczyk- Wydział Pedagogiki i Psychologii
 4. dr Stanisław Adamek- Wydział Pedagogiki i Psychologii
 5. dr inż. Romuald Błaszczyk - Wydział Techniki
 6. prof. dr hab. Piotr Dobrowolski - Wydział Nauk Społecznych
 7. prof. Krystyna Filipowska - Wydział Artystyczny
 8. mgr Anna Gawron - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 9. dr Maria John - Borys - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 10. dr hab. prof. nadzwycz. Marian Kisiel - Wydział Filologiczny
 11. dr Piotr Kowolik - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 12. dr hab. Andrzej Matan - Wydział Prawa i Administracji
 13. dr hab. prof. nadzwycz. Aleksander Nawarecki - Wydział Filologiczny
 14. prof. dr hab. Irena Okońska - Kozłowska - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 15. prof. dr hab. Marek Piechota - Wydział Filologiczny
 16. prof. dr hab. Kazimierz Polański - Wydział Filologiczny
 17. prof. dr hab. Aleksander Ratajczak - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 18. dr hab. Zygmunt Tobor- Wydział Prawa i Administracji
 19. śp. dr hab. Maria Teresa Michalewska - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Złote Odznaki Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego otrzymali:

 1. Ryszard Łukawski - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 2. Stefan Płatek - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 3. Joachim Otte - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa
 4. Franciszek Prajs - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chorzowie
 5. Tomasz Bańbuła - Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu
 6. Jerzy Chmielewski - były Wiceprezydent Miasta Katowic
 7. prof. dr hab. Tadeusz Sławek - były Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 8. mgr Wanda Dziadkiewicz-Fazan - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 9. dr Jan Jelonek - Dyrektor Administracyjny
 10. mgr Mirosława Frąckowiak - Z-ca Dyrektora Administracyjnego
 11. mgr Bożena Gralec - Radca Prawny
 12. mgr Aleksandra Kaszper - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 13. doc. dr hab. Marek Lubelski - Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ
 14. Barbara Papierniak - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
 15. inż. Danuta Piecha - Inspektor w Dziale Technicznym
 16. dr hab. prof. UŚ Wojciech Popiołek - Z-ca Dyrektora Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej
 17. mgr Piotr Pradela - Kierownik Biura Rektora
 18. dr Anna Radziszewska - Biblioteka UŚ
 19. prof. dr hab. Krystian Roleder - Były Prorektor Uniwersytetu Śląskiego
 20. mgr Anna Bożena Sambura - Biblioteka UŚ
 21. Zofia Sznajder - Kierownik Działu Księgowości Głównej i Kosztów
 22. mgr Edward Wąsiel - Z-ca Dyrektora Administracyjnego
 23. mgr Ewa Żurawska - Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność"

Srebrne Odznaki Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego otrzymali:

 1. Jerzy Oporek - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urząd Miejski w Katowicach
 2. Jolanta Czerny - Kierownik Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu
 3. 3. Elżbieta Binduchowska - Specjalista w Dziale Współpracy z Zagranicą
 4. Aleksandra Kielak - Główny Specjalista ds. Kultury i Organizacji Imprez
 5. mgr Mirosława Koziara - Z-ca Kierownika Działu Nauki i Współpracy z Gospodarką
 6. mgr Jolanta Rutkowska-Kłosek - Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac
 7. Barbara Tworek - Kierownik Centralnego Magazynu Materiałów Różnych
 8. mgr Teresa Zięba - Z-ca Kierownika Biura Rektora

Powstała Rada Uniwersytetu Śląskiego

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek był gospodarzem pierwszego spotkania Rady Uniwersytetu Śląskiego, które odbyło się 12 lutego. Rada powołana zostaje jako gremium określające wzajemne relacje pomiędzy miastem i Uniwersytetem. W jej skład, obok obecnego Rektora, weszli Rektorzy ostatnich minionych kadencji: prof. Tadeusz Sławek i prof. Maksymilian Pazdan, oraz Prezydenci wszystkich miast uniwersyteckich: Katowic, Sosnowca, Cieszyna, Chorzowa, Jastrzębia Zdroju i Rybnika.

Podstawowym zadaniem Rady jest inicjowanie i podejmowanie działań dla zbliżenia uczelni i najbliższych jej środowisk, jakimi są goszczące ją miasta. Pierwsze spotkanie Rady miało charakter informacyjny i stanowiło okazję do sformułowania oraz wypowiedzenia wzajemnych oczekiwań partnerów: największej uczelni w regionie i prezydentów miast, w których Uniwersytet jest obecny.

Skład Rady Uniwersytetu Śląskiego:

Prof. Janusz Janeczek - Rektor UŚ,
Prof. Tadeusz Sławek -Rektor UŚ w latach 1996 - 2002,
Prof. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990 - 1996,
Piotr Uszok - Prezydent Katowic,
Kazimierz Górski - Prezydent Sosnowca,
Bogdan Ficek - Burmistrz Cieszyna,
Marek Kopel - Prezydent Chorzowa,
Marian Janecki - Prezydent Jastrzębia Zdroju,
Adam Fudali - Prezydent Rybnika.

II Edycja Nagrody "Śląski Oskar"

Kapituła Nagrody Godła Promocyjnego "Śląski Oskar", pod przewodnictwem prof. Janusza Janeczka - Rektora UŚ w Katowicach, wyłoniła laureatów II edycji Nagrody ustanowionej w 2001 roku z inicjatywy osób związanych z tygodnikiem "Goniec Górnośląski". W tym roku statuetki Śląskich Oskarów, których autorką jest znana śląska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia, trafiły do dwunastu osobistości, instytucji i firm zasłużonych dla rozwoju regionu.

Są wśród nich między innymi Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, Polskie Radio Katowice S.A., prof. dr hab. Jan Malicki -Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. dr hab. Aleksander Sieroń - Prorektor ds. nauki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz przedstawiciele śląskich firm i instytucji komercyjnych, przyczyniających się do prezentowania nowego wizerunku Śląska. "Śląski Oskar", który ma szanse stać się ważnym wydarzeniem dla społeczności Śląska, pragnie docenić i nagrodzić wszelkie wysiłki na rzecz regionu, zakładające twórczy rozwój nauki, kultury i organizacji pracy.

Marketing polityczny - nowe studia podyplomowe

W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały pierwsze i jedyne na Śląsku studia podyplomowe marketingu politycznego. Studia kształcą w dziedzinie profesjonalnej komunikacji politycznej i społecznej, technik public relations, badań rynku politycznego, kontaktu z mediami, metod i technik marketingu politycznego.

Specjaliści od marketingu politycznego, komunikacji politycznej i społecznej, technik wywierania wpływu, autoprezentacji, dziennikarze, politolodzy, psycholodzy, uczą praktycznych umiejętności oraz niezbędnej teorii marketingu politycznego. Wśród wykładowców studiów, poza pracownikami naukowymi, wiedzą praktyczną dzielić się będą między innymi Waldemar Bojarun - rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowic, Krzysztof Mikuła - Radny Miasta Katowic, Kamil Durczok - dziennikarz TVP, Adam Stolarzewicz - specjalista ds. autoprezentacji i kreowania wizerunku.

Oferta studiów skierowana jest do osób piastujących stanowiska polityczne na wszystkich szczeblach administracji samorządowej oraz rządowej, pracowników biur poselskich, osób zawodowo związanych z komunikowaniem, pracowników public relations administracji, instytucji publicznych, absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych tematyką studiów oraz ewentualną pracą w wyżej wspomnianych zawodach.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ