Kształcenie dla przyszłości

Gwałtowny rozwój nauki, techniki i medycyny, obserwowany w ciągu ostatnich lat powoduje, iż wiadomości zawarte w treściach programów nauczania przedmiotów szkolnych nie są w stanie zaspokoić oczekiwań współczesnej młodzieży. Ciągłe zmiany dokonywane w systemie edukacyjnym powodują narastającą przepaść między programami nauczania a najnowszymi osiągnięciami nauki. Młodzież, aby nie być zagubiona i wyobcowana we współczesnym skomputeryzowanym i stechnicyzowanym świecie, szuka interesujących ją zagadnień najchętniej poprzez sieć Internet, korzysta z różnorodnych komputerowych programów edukacyjnych oraz dyskutuje o tych problemach z nauczycielami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom młodzieży, szczególnie szkół ponadgimnazjalnych, Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego, kierowany przez prof. dr hab. Jana Ilczuka, organizuje w roku 2003 już po raz ósmy cykl wykładów popularno-naukowych pod nazwą "Kształcenie dla Przyszłości".

Wykłady, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Techniki, odbywać się będą na terenie 14 szkół ponadgimnazjalnych Zagłębia Dąbrowskiego, tj. w Sosnowcu, Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Uczestniczyć w nich będzie młodzież ze szkół objętych patronatem Wydziału Techniki oraz z tych, które ściśle z Wydziałem współpracują.

Inauguracja VIII edycji cyklu odbyła się 28 lutego w Zespole Szkół Zawodowych nr 11 w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65, a tematem wykładu, który wygłosiła Pani dr Magdalena Popczyk, były "Katastrofy i konflikty ekologiczne".

Tematyka wykładów "Kształcenia dla Przyszłości", prezentowanych w roku 2003, obejmuje zastosowanie różnych materiałów we współczesnej technice, medycynie, a także w życiu codziennym, zagadnienia z ekologii, ochrony środowiska, nowe metody badawcze stosowane w badaniach struktury krystalicznej materiałów, jak również rady praktyczne dotyczące oprogramowania, unowocześnienia i rozszerzenia wykorzystania możliwości sprzętu komputerowego. Młodzież będzie się również mogła zapoznać z metodami leczenia na odległość, poznać problemy nurtujące współczesne społeczeństwo informacyjne, jak również dowiedzieć się o możliwościach, jakie niosą za sobą najnowsze osiągnięcia nauk fizycznych dla zachowania kondycji zdrowotnej współczesnego człowieka.

Problematyka wykładów zwykle łączy zagadnienia z wielu dziedzin nauki i życia codziennego, przybliżając w ten sposób młodzieży otaczający ją świat współczesny i powodując, iż staje się on dla niej bliższy i lepiej rozumiany.

Kontakt dla zainteresowanych:
Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego
41-200 Sosnowiec
ul. Żeromskiego 3
tel. 291 89 45 (23) wewn. 51, 57
lub: 291 83 91

HARMONOGRAM CYKLU WYKŁADÓW POPULARNO-NAUKOWYCH
W RAMACH VIII EDYCJI "KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI"

Lp. Temat wykładu - prowadzący Termin Nazwa szkoły
1. Katastrofy i konflikty ekologiczne
dr Magdalena Popczyk
28.02.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Zawodowych nr 11 (Zesp.Szk.Energet.) w Sosnowcu ul. Będzińska 65 tel. 266-50-30
2. Dlaczego muszę kupować do mojego komputera nową kartę graficzną ?
dr Paweł Wawrzała
28.03.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 3 III LO im.B.Prusa w Sosnowcu ul.Piłsudskiego 114 tel. 299-89-42
3. Świat dźwięków
prof.dr hab.Jan Ilczuk
4.04.2003
godzina 12.00
II LO im. St.Wyspiańskiego w Będzinie ul.Teatralna 5 tel. 267-51-57
4. Fraktale jako narzędzia badawcze
dr Jerzy Chmiela
4.04.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu ul. Kilińskiego 31 tel. 266-07-34
5. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni Sznirch
25.04.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół nr 2 w Będzinie ul. 11 Listopada 3 tel. 267-77-58
6. Katastrofy i konflikty ekologiczne
dr Magdalena Popczyk
25.04.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Zawodowych nr 10 (Zesp.Szk.Elektron.) w Sosnowcu ul. Jagiellońsska 13 tel. 292-44-70
7. Kierunki w nanotechnologii
dr Dionizy Czekaj
16.05.2003
godzina 12.00
Techniczne Zakłady Naukowe Dąbrowa Górnicza ul. Łańcuckiego 10 tel. 262-43-13
8. Świat dźwięków
prof.dr hab.Jan Ilczuk
16.05.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 tel. 262-36-92
9. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni Sznirch
30.05.2003
godzina 12.00
II LO im St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Górnicza 17 tel. 262-34-80
10. Co to jest tarcie ?
dr Adam Józefów
30.05.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół nr 1 w Będzinie ul. Krasickiego 17 tel. 267-62-01
11. Świat dźwięków
prof.dr hab.Jan Ilczuk
6.06.2003
godzina 12.00
ZSO nr 3, III LO im. B.Prusa w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 114 tel. 299-89-42
12. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni Sznirch
6.06.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Zawodowych nr 8 (Zesp. Szk. Techn.) w Sosnowcu ul. Legionów 9 tel. 293-52-52
13. Fraktale jako narzędzia badawcze
dr Jerzy Chmiela
6.06.2003
godzina 12.00
II LO im. E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 tel. 266-45-35
14. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni Sznirch
19.09.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 2 VI LO im.J. Korczaka w Sosnowcu ul. Czeladzka 58 tel. 291-57-10
15. Rezystywność i magnetoopór oraz ich wykorzystanie w praktyce
dr Piotr Kwapuliński
19.09.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 tel. 262-36-92
16. Fraktale jako narzędzia badawcze
dr Jerzy Chmiela
10.10.2003
godzina 12.00
II LO im St.Wyspiańskiego w Będzinie ul. Teatralna 5 tel. 267-45-80
17. Fizyka w walce o piękny uśmiech
prof.dr hab.Jan Ilczuk
10.10.2003
godzina 12.00
II LO im. E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 tel. 266-45-35
18. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni Sznirch
24.10.2003
godzina 12.00
Zespól Szkół Zawodowych nr 5 (Zespół Szkół Hutn.-Mechan.) w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 tel. 291-39-25
19. Katastrofy i konflikty ekologiczne
dr Magdalena Popczyk
24.10.2003
godzina 12.00
ZSO nr 2 VI LO im. J. Korczakaw Sosnowcu ul. Czeladzka 58 tel. 291-57-10
20. Fizyka w walce o piękny uśmiech
prof.dr hab.Jan Ilczuk
14.11.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Zawodowych nr 10 (Zespół Szkół Elektron.) w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13 tel. 292-44-70
21. Dlaczego muszę kupować do mojego komputera nową kartę graficzną ?
dr Paweł Wawrzała
14.11.2003
godzina 12.00
Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej ul. Łańcuckiego 10 tel. 262-43-13
22.Co to jest tarcie ?
dr Adam Józefów
14.11.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu ul. Kilińskiego 31 tel.266-07-34
23. Co to jest tarcie ?
dr Adam Józefów
28.11.2003
godzina 12.00
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu ul. Kilińskiego 31 tel. 266-07-34
24. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni Sznirch
28.11.2003
godzina 12.00
ZSO nr 3 LO im. B.Prusa w Sosnowcu ul.Piłsudskiego 114 tel.299 89 42
25. Katastrofy i konflikty ekologiczne
dr Magdalena Popczyk
28.11.2003
godzina 12.00
II LO im. E.Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1 tel.2664535
26. Fizyka w walce o piękny uśmiech
prof.dr hab.Jan Ilczuk
5.12.2003
godzina 12.00
ZSO nr 2VI LO im. J. Korczakaw Sosnowcu ul. Czeladzka 58 tel. 291 57 10
27. Wymiar techniczny społeczeństwa informacyjnego
dr Janusz Janczyk
5.12.2003
godzina 12.00
Zespól Szkół Zawodowych nr 5 (Zespół Szkół Hutn.-Mechan.) w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 tel. 291-39-25