Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk

Organizacja studencka AIESEC po raz kolejny ogłasza nabór do Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk, który umożliwia studentom i absolwentom uczelni całego świata odbycie praktyki zawodowej za granicą. Stwarza to niepowtarzalną szansę uzupełnienia wiedzy zdobytej na uczelniach o praktyczne zagadnienia i umiejętności. Corocznie kilkudziesięciu polskich studentów wyjeżdża na praktyki zagraniczne, aby zdobyć doświadczenie, doskonalić znajomość języków obcych, a także rozwijać osobowość poprzez poznanie innych kultur i kontakty międzynarodowe.

Studenci III, IV i V roku oraz absolwenci do roku po ukończeniu studiów mogą wyjechać do jednego z 85 państw. Praktyki zawodowe są płatne, trwają od 2 miesięcy do półtora roku.

Istnieją trzy rodzaje programów:

  • Management Traineeship dla studentów ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości i marketingu
  • Technical Traineeship dla studentów nauk technicznych (informatyka, inżynieria)
  • Development Traineeship dla studentów filologii, socjologii, psychologii, nauk społecznych.

Termin składania aplikacji mija 14 marca. Kandydatów czeka test wiedzy ogólnej (sprawdzający wiedzę z bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie), egzaminy językowe, rozmowa kwalifikacyjna, ocena cech charakteru i kompetencji pod kątem praktyki zagranicznej i na końcu dobór firmy do praktykanta. Na praktyce za granicą AIESEC zapewnia opiekę na miejscu, pomaga znaleźć lokum, organizuje czas wolny i zwiedzanie kraju.

Na stronie internetowej www.katowice.aiesec.pl można wypełnić aplikację oraz uzyskać dodatkowe informacje, a także zasięgnąć informacji w biurze AIESEC, które mieści się przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach w budynku "D" (pokoje 607, 614), tel.: 257 72 40, 257 72 43.