Szkoła Języka i Kultury Polskiej w obiektywie

W dniach od 6 marca do 6 kwietnia odbędzie się wystawa fotografii z letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej oraz kolegium polsko-austriackiego, czyli kursów organizowanych w sierpniu przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w cieszyńskiej siedzibie Filii naszej uczelni.

Foto: Beata Ledóchovsky
Foto: Beata Ledóchovsky
Letnia szkoła ma już 12-letnią tradycję. Natomiast kolegium polsko-austriackie, istniejące dzięki inicjatywie austriackiego Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Kultury, odbyło się w ubiegłe wakacje po raz piąty, był to więc kurs jubileuszowy. Jest jednym z serii takich kolegiów w Europie Środkowej i Wschodniej - Austriacy zaproponowali prowadzenie takich kursów np. na Ukrainie, w Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Słowenii. Nasza inicjatywa jest finansowana wspólnie przez Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki i Kultury w Wiedniu, polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Uniwersytet Śląski. W spotkaniach biorą udział studenci polscy i austriaccy: Polacy uczą się języka niemieckiego od austriackich lektorów, Austriacy - języka polskiego. Mieszkają razem w pokojach akademikowych, razem uczestniczą w seminariach prowadzonych raz po polsku, raz po niemiecku, są dla siebie nawzajem tłumaczami i przewodnikami po swoich kulturach. To nadzwyczaj ciekawe doświadczenie. Powstają z tego wieloletnie przyjaźnie, a nawet miłości. Owocem drugiego kolegium jest polsko-austriackie małżeństwo, a dzięki temu małżeństwu po Wiedniu biega dwuletni polsko-austriacki bobas.

Wystawiane od początku marca w Wiedniu fotografie wykonali uczestnicy obu wakacyjnych kursów (letniej szkoły i kolegium polsko-austriackiego) z Austrii, Polski, Japonii, Kanady, Czech, Włoch. Organizatorem wystawy jest Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego przy współpracy Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Fundatorami nagród książkowych są: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe i Wydawnictwo EXLIBRIS.

Na wernisażu otwierającym wystawę 6 marca w "Galerie auf der Pawlatsche" Uniwersytet i Szkołę będą reprezentować dr Jolanta Tambor i dr Agnieszka Szol (początek o godz. 19.00). Mamy nadzieję, że imprezę zaszczyci swoją obecnością pani Ambasador RP w Wiedniu - prof. dr hab. Irena Lipowicz, która wstępnie obiecała swoje przybycie. Zaproszenie wysłaliśmy również do Ewy Lipskiej, u której (jako kilkuletniego dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu) często gościliśmy, i która - po powrocie do Polski - zgodziła się odwiedzić uczestników letniej szkoły i kolegium. Odpowiadała na setki pytań naszych studentów, dotyczących nie tylko jej wiedeńskiego fragmentu życiorysu, ale przede wszystkim poezji. Na wernisażu ędą też pracownicy i studenci z dwu Instytutów Uniwersytetu Wiedeńskiego, z którymi Szkoła intensywnie współpracuje m.in. w ramach programu Socrates/Erasmus: Instytutu Slawistyki i Instytutu Tłumaczy, pracownicy Księgarni Polskiej w Wiedniu (bardzo dbającej o promocję książek wszelkich wydawnictw śląskich) i przedstawiciele Instytutu Polskiego.

Wystawa jest też kolejnym elementem programu wzbogacającego "Rok Polski w Austrii". Zdjęcia z wystawy już w tym tygodniu pojawią się na stronach internetowych Galerii: www.univie.ac.at/pawlatsche

Wirtualnych i rzeczywistych gości zapraszamy do "Galerii na pawlaczu".

SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UŚ