CZŁOWIEK I WARTOŚCI MORALNE

Studenckie Koło Naukowe Filozofów
40 - 007 Katowice,
ul. Bankowa 11
tel./fax: (32) 258 04 13
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
Zakład Etyki Instytutu Filozofii
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Oddział Katowicki

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych oraz studentów do uczestnictwa w organizowanej (w dniach 1.-2.04.2003) przez Koło Naukowe Filozofów, Zakład Etyki przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, konferencji nt.

CZŁOWIEK I WARTOŚCI MORALNE

W setną rocznicę ukazania się "Principia Ethica" G.E. Moore'a, Konferencja jest próbą spojrzenia na XXw. z punktu widzenia dokonań filozoficznych w zakresie etyki, metaetyki oraz aksjologii. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na współczesne problemy należące do wyżej wymienionego zakresu badań filozoficznych oraz możliwość nowych pytań i odpowiedzi z perspektywy własnych rozważań.

Sekretarz konferencji: Tomasz Pawlak
tel.: 0-502-393-171, e-mail: tomaszpawlak@poczta.onet.pl

Komitet Organizacyjny konferencji:
Koło Naukowe Filozofów - Tomasz Pawlak
Zakład Etyki przy IF UŚl - Prof. dr hab. Halina Promieńska
Polskie Towarzystwo Filozoficzne o/Katowice - Prof. dr hab. Józef Bańka