Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 2002

HABILITACJA
Dr hab. Barbara Szotek WNS

DOKTORATY
Dr Damian Grabowski WPiPS
Dr Tomasz Sikora WPiPS
Dr Dariusz Rymar WP-A Cieszyn
Dr Wojciech Janik WP-A Cieszyn
Dr Paweł Ćwikła WNS
Dr Renata Dziechciarz WNS
Dr Martyna Rzętała WNoZ