DNI OTWARTE UNIWERSYTETU

15 marca 2002 r. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego organizuje akcję Dzień Otwartych Drzwi pod Honorowym Patronatem JM Rektora Prof. dr hab. Tadeusza Sławka dla uczniów szkół średnich. Jest ona kontynuacją akcji "Idź na studia" organizowanej w Katowicach, Bielsku, Sosnowcu przez Parlament Studentów RP i URSS UŚ. Akcja ta ma za zadania przybliżyć młodzieży ideę studiowania oraz wyjaśnić jakie są szanse samodzielnego utrzymania się na studiach. Maturzyści często zadawali pytania: kiedy UŚ będzie organizował Dzień Otwartych Drzwi.

Większość osób chciałaby zobaczyć jak wyglądają laboratoria ,sale, pomoce naukowe i wykłady. Dlatego URSS UŚ pragnie umożliwić przyszłym studentom świadomy wybór Wydziału i Kierunku studiowania.

Nasi goście spotkają się ze studentami , którzy opowiedzą im o zasadach i warunkach przyjęć na studia , o kierunkach , specjalnościach istniejących na poszczególnych Wydziałach . Maturzyści będą mogli uzyskać dokładne informacje o profilu danego Wydziału , realizowanych programach i organizacji nauczania.

Ponadto zaprezentują się koła naukowe Uniwersytetu Śląskiego np. Koło Językoznawców , Koło Fizyków, Koło Slawistów... Działają one prężnie - część z nich zaprezentuje swój dorobek naukowy. Przyszli studenci spotkają się także z przedstawicielami stowarzyszeń działających na UŚ np. AZS, NZS, AEGEE.

Będzie możliwość zakupienia informatora i obejrzenia ubiegłorocznych testów -"...wszystko co powinieneś wiedzieć o studiach , a boisz się zapytać ..."

Rozpoczęcie aula K. Popiołka 9.00-10.00 -rozpoczęcie i przywitanie JM Rektora prof. T. Sławka

  • perspektywy zatrudnienia i problem bezrobocia absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Biuro Promocji i Karier )
  • prezentacja kół naukowych i samorządów (delegat z koła naukowego i przewodnicząca URSS)
  • warunki przydzielania pomocy socjalnej dla studentów studiów dziennych ( przedstawiciel komisji socjalnej )
  • przemówienie przedstawiciela Parlamentu Studentów RP

W budynkach poszczególnych Wydziałów przy ul. Bankowej (Wydział Matematyki, Wydział Fizyki ,Wydział Prawa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii) będą prowadzone pokazowe wykłady przez naukowców U.Ś.

Przykładem takiej prezentacji będzie przeprowadzona przez fizyków pokazowa prelekcja. Wydział Fizyki zaprezentuje najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Maturzyści będą mogli zwiedzić laboratoria z poszczególnych dziedzin fizyki. Kierownicy poszczególnych zakładów naukowych urozmaicą swoje wykłady doświadczeniami i prezentacjami , które uzmysłowią przyszłym studentom jak fascynującą nauką jest fizyka.

16.00 -planowane zakończenie imprezy

Dokładne informacje znajdą się na plakatach i naszej stronie internetowej www.us.edu.pl