Kronika Uniwersytecka - Marzec 2002

GAJA W CENTRUM STUDIÓW

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ było współorganizatorem wystawy fotograficznej Ryszarda Kulika z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: Gaja - Nasz Dom na parterze budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Ekspozycję będzie można było podziwiać od 17 stycznia do 5 lutego.

Wystawa ukazywała różne przejawy stosunku człowieka do Ziemi. Prezentowane zdjęcia oraz teksty były okazją do refleksji nad własnym życiem, podstawowymi wartościami oraz działaniami podejmowanymi w świecie przez człowieka. Autor przedstawił wiele objawów głębokiego kryzysu ekologicznego w jakim znalazła się Ziemia, wskazując jednocześnie na jego źródła w sposobie myślenia człowieka o planecie, innych istotach i samym sobie. Zdjęcia i teksty pokazywały również piękno dzikiej przyrody, nasze głębokie z nią związki, a także podkreślają konieczność zmiany, jaka musi się dokonać w naszej świadomości, aby możliwe było przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom.

Doktor Ryszard Kulik jest psychologiem i pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od wielu lat zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. Współpracuje z licznymi organizacjami ekologicznymi. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.

W dniu otwarcia wystawy miał również miejsce wykład: Kultury etniczne i ich relacje do środowiska, który w cyklu WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA wygłosił prof. dr hab. Witold Maciejewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

SŁOWACYŚCI I SŁOWACY

18 stycznia gościła w Uniwersytecie Śląskim delegacja słowacka, na czele z Przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Józefem Migašem. Godzinne prawie spotkanie gości z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem i przedstawicielami Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ. O zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego wystąpiła strona słowacka. Trzydniową wizytę delegacji w Polsce nadzorowało Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu RP.

Sosnowiecką słowacystykę reprezentowała prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková, prof. Józef Zarek, dr Konrad Włodarz (Zakład Literaturoznawstwa Zachodniosłowiańskiego), dr Lucyna Spyrka (Zakład Teorii Literatury i Translacji), dr Mariola Szymczak (Zakład Językoznawstwa Zachodniosłowiańskiego), doktoranci zajmujący się problematyką językoznawczą i literaturoznawczą, a także kilkudziesięciu studentów.

Podejmowani w murach Uniwersytetu Śląskiego goście mieli okazję zapoznać się między innymi z historią słowacystyki na Śląsku, zakresem studiów na kierunku filologia słowacka (istniejącym od roku akademickiego 1988/89) oraz bieżącymi publikacjami z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa zachodniosłowiańskiego. Uniwersytet Śląski od lat współpracuje z czterema uczelniami słowackimi w bardzo szerokim zakresie, piątkowe spotkanie było więc okazją do wspominania wielu wspólnych przedsięwzięć i śledzenia losów wyróżniających się absolwentów kierunku.

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego odbyły się 18 stycznia Zawody Okręgowe XXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach uczestniczyło 90 uczniów ze szkół średnich województwa śląskiego, wybranych drogą eliminacji po zawodach szkolnych. W ceremonii otwarcia Olimpiady udział wzięli przedstawiciele jednostek edukacji urzędów miejskich Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej oraz nauczyciele, opiekunowie uczniów i goście reprezentujący organizacje techniczne i przemysł Śląska i Zagłębia. Sponsorem finansowym Olimpiady jest Huta Bankowa z Dąbrowy Górniczej.

JUBILEUSZ ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ

W sobotę 26 stycznia swój jubileusz obchodziła Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa od 10 lat kształcąca wedle najlepszych zachodnich wzorców niewielką i wąsko wyselekcjonowaną grupę studentów na kierunku zarządzanie i marketing. Szkoła prowadzi również równolegle podyplomowe studia Master (francuska wersje MBA) na kierunku inżynieria finansowa i bankowość. Wyjątkowość tej uczelni polega przede wszystkim na tym, że stworzona została przez cztery inne ośrodki: Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytet Śląski, École Supérieure de Commerce de Toulouse (Francja) oraz Strathclyde Univerity in Glasgow (Wielka Brytania).

Połączenie tak cennych elementów, jak: wiedza zdobywana według najwyższych standardów, grupowa pracy nad projektami, doświadczenie zawodowego nabywane jeszcze w czasie studiów, biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego - przynosi imponujące rezultaty: wszyscy studenci Szkoły znajdują zatrudnienie w firmach krajowych i międzynarodowych koncernach na wysokich stanowiskach.

Misja ŚMSH, jaką wytyczyli sobie jej założyciele przed 10. laty, w okresie wchodzenia Polski w realia wolego rynku, była bardzo czytelna: kształcenie doskonałej kadry kierowniczej wedle najlepszych europejskich standardów. Dzisiaj, w dobie naszej integracji z Unią Europejską misja ta jest wciąż niezwykle aktualna. Bogactwem narodów jest poziom wykształcenia ich obywateli - ŚMSH rozumie to już od 10. lat.

PIENIĄDZE DLA BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

26 stycznia w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbył się kolejny bal charytatywny na rzecz budowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Na balu bawiło się blisko 200 osób - przedstawicieli świata biznesu, nauki i kultury, a także władz samorządowych województwa oraz poszczególnych gmin. Gośćmi balu byli m. in.: prof. dr hab. Irena Lipowicz - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, Jan Olbrycht - Marszałek Sejmiku Województwa Śląskiego oraz senatorowie - dr Krystyna Doktorowicz (Dziekan Wydziału Radia i Telewizji UŚ) i Adam Graczyński. Zabawa trwała do czwartej nad ranem.

Głównym punktem programu balu była aukcja prac plastycznych śląskich artystów, w trakcie której udało się zebrać 22 tys. złotych. Na aukcji wystawiono 8 grafik i jeden obraz. Cena wywoławcza grafik wynosiła 800 złotych. Cztery z nich sprzedane zostały po 3 tys. złotych. W sumie na rzecz Biblioteki udało się zebrać 48 100 złotych. Z czego 26 100 złotych to kwota zebrana ze sprzedaży cegiełek wliczonych w cenę biletów.

Szczególne podziękowania należą się władzom Województwa Śląskiego za nieodpłatne użyczenie pomieszczeń gmachu Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Grażynie Szołtysik - Dyrektorowi "Estrady Śląskiej", współorganizatora balu, za pomoc okazaną w jego przygotowaniu.

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

Eliminacje okręgowe drugiego stopnia XXXI Olimpiady Biologicznej odbyły się 26-28 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po przeprowadzonej w listopadzie weryfikacji uczniowskich posterów, do zawodów zakwalifikowano 245. uczniów z 62. szkół średnich Województwa Śląskiego. Jak co roku eliminacje rozpoczął test pisemny (składający się ze 100 pytań) przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady. Wynik uzyskany z testu jest podstawą do zakwalifikowania się do niedzielnych eliminacji ustnych. W drugim dniu zawodów przeprowadzono konkurs dla autorów najciekawszych i najładniejszych posterów, odzwierciedlających wyniki przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych lub obserwacji terenowych.

W czasie trwania eliminacji ich uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku interesujących wykładów pracowników naukowych wydziału. Odbyły również spotkania z Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Katowicach - prof. dr. hab. Krzysztofem Rostańskim, Dziekanem WBiOS - dr hab. Małgorzatą Strzelec oraz Prorektorem Śląskiej Akademii Medycznej - prof. dr. hab. Antonim Dyduchem.

W poniedziałek 28 stycznia nastąpiło uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych. Laureatów uhonorowano nagrodami ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ligę Ochrony Przyrody, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. O miejscu zdobytym przez uczestnika eliminacji decydują wyniki testu pisemnego i ocena uzyskana na egzaminie ustnym, zwykle około 10-16 uczniów reprezentuje Okręg Śląski w eliminacjach centralnych. Warto nadmienić, że nasza ubiegłoroczna 14-osobowa ekipa odniosła wielki sukces w zawodach III-go stopnia XXX Jubileuszowej Olimpiady Biologicznej. Po eliminacjach ustnych do dalszego etapu zmagań zakwalifikowało się 10 zawodników ze Śląska, spośród których sześcioro uzyskało tytuł laureata (na 25 laureatów łącznie!). Uczennica Ewa Madera, która zajęła w Okręgu Śląskim pierwsze miejsce, powtórzyła swój sukces w Warszawie. Ewa, razem z trójką kolejnych laureatów, reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Brukseli.

DAR DLA FIZYKA

W imieniu ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Franka Elbe, przekazany został prof. dr. hab. Karolowi Kołodziejowi dar Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w postaci sprzętu do badań. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4, Katowice) gościł 30 stycznia referent ds. badań naukowych ambasady, dr Konrad Buschbeck, który w ramach kolokwium naukowego dokonał oficjalnego przekazania daru.

Prof. dr. hab. Karol Kołodziej, będąc teoretykiem fizyki wysokich energii, prowadzi badania nad cząsteczkami elementarnymi, najmniejszymi cegiełkami Wszechświata oraz ich oddziaływaniem. Jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta oraz jako pracownik naukowy pracował od 1991 do 1993 roku na Uniwersytecie w Bielefeld. Przez następne dwa lata współpracował z profesorem dr. Reinholdem Rücklem na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium. W 1996 roku kontynuował tę współpracę w Würzburgu. Tematem badań były przewidywania teoretyczne dla produkcji specyficznego mezonu, którego istnienie zostało w międzyczasie potwierdzone doświadczalnie. Przez ostatnie 5 lat profesor Kołodziej kontynuował współpracę ze swoimi niemieckimi partnerami zwłaszcza z profesorem Fredem Jegerlehnerem, z laboratorium Zeuthen Centrum DESY w Hamburgu. Profesor Jegerlehner, który w dniu 30 stycznia 2002 roku weźmie udział w naukowym kolokwium w Katowicach, przedstawi stan wspólnych badań ze swego punktu widzenia. Do swoich skomplikowanych obliczeń dotyczących poprawek radiacyjnych i efektów masowych profesorowi Kołodziejowi potrzebne są szybkie komputery. W uznaniu jego osiągnięć naukowych Fundacja im. Aleksandra von Humboldta przekazuje mu do dyspozycji odpowiednie wyposażenie komputerowe o wartości ok. 26000 zł. Sprzęt ten służyć będzie również środowisku naukowemu oraz uczącym się na Uniwersytecie Śląskim studentom.

Prof. dr hab. Karol Kołodziej jest pracownikiem Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ i Dyrektorem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

NAGRODA DLA CSCŚ

28 stycznia Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrodę za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w edukacji ekologicznej. Nagrodę w wysokości 50 000 zł na dalsze przedsięwzięcia w ochronie środowiska przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ZE SZWEDZKIEJ PERSPEKTYWY

W Uniwersytecie Śląskim gościła 30 stycznia dr Paula Lindroos z Uniwersytetu w Uppsali, odpowiedzialna za problematykę nauczania na odległość w tej uczelni, która wzięła udział w spotkaniu roboczym, będącym okazją do wymiany doświadczeń oraz praktycznych rad i wskazówek dotyczących wprowadzenia i koordynacji projektu nauczania na odległość w Uniwersytecie Śląskim. Dr Paula Lindroos piastuje także funkcję zastępcy dyrektora Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (koordynowanego przez Uniwersytet w Uppsali).

Na spotkaniu obecne były w komplecie władze Uniwersytetu Śląskiego oraz (między innymi): prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość, mgr Maciej Uhlig - Dyrektor Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ, dr Ewa Magiera - Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji Uczelni, reprezentujący Radę Programową ds. Informatyki prof. dr hab. Dariusz Badura oraz prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk - Przewodnicząca Komisji Senatu UŚ ds. Kształcenia i prof. dr hab. Paweł Migula - Dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem (koordynator Programu Uniwersytetu Bałtyckiego w Uniwersytecie Śląskim).

METAMORFOZY BIURA PROMOCJI I KARIER

Dla wszystkich osób aktywnie poszukujących pracy Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego przygotowało cykl warsztatów Metamorfozy. We wtorek 15 stycznia między godz. 9.30 a 14.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu odbyło się spotkanie pt. "Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, czyli oko w oko z pracodawcą".

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rodzajami rozmów kwalifikacyjnych i trudnymi pytaniami pracodawców. W tym celu prowadzący przygotowali praktyczne ćwiczenia dla studentów. Uczestników podzielono na 4 grupy. Zadaniem trzech grup było napisanie życiorysu i listu motywacyjnego. Następnie każda z tych grup wydelegowała swojego przedstawiciela, z którym przeprowadzono symulowaną rozmowę kwalifikacyjną. Wspólnie wypracowano listę najczęstszych błędów kandydatów popełnianych podczas wywiadów. Czwarta grupa miała z kolei przedstawić na forum scenki przedstawiające uciążliwych kandydatów, typu: arogant, gaduła i osoby nieśmiałej.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety zwrotnej z opiniami. Ich oceny przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorek. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką szkolenia konsultantki BPiK zdecydowały się na powtórzenie spotkania 30 stycznia.

SZKOŁA SPELEOLOGICZNA CIESZYN-MORAWSKI KRAS

Kultywując tradycję corocznych interdyscyplinarnych i międzynarodowych spotkań podczas Szkół Speleologicznych, pracownicy Katedry Geomorfologii i Pracowni Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zaprosili ekspertów, młodych adeptów nauki oraz studentów do udziału w kolejnej edycji spotkań. XXI Szkoła Speleologiczna - objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusza Sławka - odbyła się w dniach 7-13 lutego w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz na terenie CHKO Morawskiego Krasu w Czechach.

Współorganizatorami XXI Szkoły Speleologicznej są Dyrekcja CHKO Morawskiego Krasu oraz Dyrekcja Jaskiń Morawskiego Krasu w Blansku. Podobnie jak w latach ubiegłych Szkoła odbędzie się pod auspicjami Komisji Krasu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

ZESPÓŁ "KATOWICE" NA SYCYLII

Od 57 lat odbywa się w pierwszej połowie lutego w Agrigento na Sycylii Sangra del Mandorlo in Fiore (Święto Kwitnących Migadłowców) w ramach którego ma miejsce również Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. W tym roku wśród zaproszonych gości znalazł się także Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice", istniejący i działający przy Uniwersytecie Śląskim od ponad 30 lat. Tancerze i kapela będą mieli okazję zaprezentować rodzimy folklor podczas wielu pokazów i korowodów zorganizowanych na ulicach i placach Agrigento. Złożone z profesjonalistów jury wyłoni zwycięzcę festiwalu oraz przyzna specjalne wyróżnienia za oryginalne tańce, pieśni i stroje. Spośród wszystkich dziewcząt wybrana zostanie ostatniego dnia festiwalu Królowa Wiosny.