KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

Już po raz siódmy Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Techniki UŚ organizuje cykl wykładów popularno - naukowych nt. "Kształcenie dla przyszłości". Celem tego cyklu jest przybliżenie problemów współczesnej nauki i techniki wśród młodzieży szkół średnich. Obecna edycja cyklu, która rozpoczyna się 1 marca i trwać będzie do 31 grudnia 2002 roku, obejmuje swym zasięgiem młodzież z 14 szkół Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiec, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza).

Tematyka VII edycji "Kształcenia dla przyszłości" obejmuje takie zagadnienia, jak: energetyka a ochrona środowiska, zastosowanie Internetu w nauce i dydaktyce, zastosowanie nowych materiałów we współczesnej nauce, technice, medycynie (metale z pamięcią kształtu, materiały laserowe, materiały magnetyczne i półprzewodnikowe), zjawiska i właściwości materiałów występujące w niskich temperaturach, zastosowanie technik informatycznych w medycynie, a także analizę i przetwarzanie obrazów w diagnostyce medycznej oraz zastosowanie dźwięku w różnych dziedzinach współczesnej cywilizacji.

Wykłady są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Techniki. Podczas wykładów prezentowane są pokazy i doświadczenia umożliwiające obserwację zjawisk często niemożliwych do przeprowadzenia w szkolnych pracowniach, i być może właśnie dlatego, cieszą się one niesłabnącym powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli Zagłębiowskich szkół średnich. Opiekę merytoryczną nad całością cyklu sprawuje Kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych prof. dr hab. Jan Ilczuk.

Cykl wykładów popularno - naukowych "Kształcenie dla przyszłości" to jedna z form Misji Uniwersytetu Śląskiego i element akcji promocyjnej Wydziału Techniki wśród uczniów szkół średnich Zagłębia Dąbrowskiego, mający zachęcić młodzież do podjęcia studiów wyższych na kierunku w y c h o w a n i e    t e c h n i c z n e.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

Lp. Temat wykładu - wykładowca Dzień, godz. Miejsce
1. Energetyka a ochrona środowiska
dr Adam JÓZEFÓW
01.03.2002
godz. 12.00
IV LO im. St. Staszica, Sosnowiec, Pl. W. Zillingera 1,
tel. 291-37-84,291-16-59
2. Nowoczesne metody mikroskopii elektronowej
dr Marek GIGLA
01.03.2002
godz.12.00
Techniczne Zakłady Naukowe, Dąbrowa Górnicza,
ul. Łańcuckiego 10,tel. 262- 43-13, 262- 53-10
3. Półprzewodniki o strukturze typu diamentu i ich zastosowanie
dr Ryszard SKULSKI
15.03.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Technicznych,Sosnowiec,ul. Legionów 9
tel. 293-52-52
4. Fizyka niskich temperatur
prof. dr hab. Jan ILCZUK
15.03.2002
godz. 12.00
Zespół SzkółOgólnokształcącychNr 2; VI LO im. J. Korczaka,
Sosnowiec, ul. Czeladzka 58tel. 291-87-22 291-57-10
5. Energetyka a ochrona środowiska
dr Adam JÓZEFÓW
22.03.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Techniczno-Handlowych,
Będzin, ul. 11-go Listopada nr 3tel. 267-77-58
6. Materiały magnetyczne i ich zastosowanie
dr Zbigniew STOKŁOSA
22.03.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Elektronicznych,
Sosnowiec,ul. Jagiellońska 13,tel. 292-44-70
7. Materiały laserowe i ich zastosowanie
dr Wojciech PISARSKI
12.04.2002
godz. 12.00
IV LO im. St. Staszica, Sosnowiec, Pl. W. Zillingera 1
tel. 291-37-84, 291-16-59
8. Zastosowanie Internetu w nauce i dydaktyce
dr inż. Dionizy CZEKAJ
12.04.2002
godz. 12.00
II LO im. S. Wyspiańskiego,
Będzin,ul. Teatralna 5,tel. 267- 45-80
9. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni SZNIRCH
19.04.2002
godz.12.00
II LO im.S. Żeromskiego,
Dąbrowa Górnicza,ul. Górnicza 17,tel. 262-34-80
10. Fizyka niskich temperatur
prof. dr hab. Jan ILCZUK
19.04.2002
godz.12.00
Zespół Szkół Technicznych,
Dąbrowa Górnicza,ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 262-29-01
11. Energetyka a ochrona środowiska
dr Adam JÓZEFÓW
17.05.2002
godz.12.00
Zespół SzkółOgólnokształcącychNr 2; VI LO im. J. Korczaka,
Sosnowiec, ul. Czeladzka 58tel. 291-87-22 291-57-10
12. Problemy społeczne wynikające z informacyjnej zawartości Internetu
dr Janusz JANCZYK
17.05.2002
godz.12.00
Zespół Szkół Techniczno-Handlowych,
Będzin, ul. 11-go Listopada nr 3tel. 267-77-58
13. Fizyka niskich temperatur
prof. dr hab. Jan ILCZUK
17.05.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, III LO im. B. Prusa,
Sosnowiec,ul. J. Piłsudskiego 114,tel. 299-89-42
14. Materiały laserowe i ich zastosowanie
dr Wojciech PISARSKI
07.06.2002
godz.12.00
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej- Curie
Czeladź,ul. Grodziecka 29tel. 265-38-69
15. Fizyka niskich temperatur
prof. dr hab. Jan ILCZUK
07.06.2002
godz.12.00
Zespół Szkół Zawodowych"SZTYGARKA",
Dąbrowa Górnicza,ul. Legionów Polskich 69,tel. 262-25-04
16. Świat dźwięków
prof. dr hab. Jan ILCZUK
20.09.2002
godz.12.00
II LO im. E. Plater ,
Sosnowiec, ul. Parkowa 1,tel. 266-45-35
17. Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu w medycynie
dr Zdzisław LEKSTON
20.09.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, III LO im. B. Prusa,
Sosnowiec,ul. J. Piłsudskiego 114,tel. 299-89-42
18. Świat dźwięków
prof. dr hab. Jan ILCZUK
18.10.2002
godz. 12.00
Zespół SzkółOgólnokształcącychNr 2; VI LO im. J. Korczaka,
Sosnowiec, ul. Czeladzka 58tel. 291-87-22 291-57-10
19. Zastosowanie Internetu w nauce i dydaktyce
dr inż. Dionizy CZEKAJ
18.10.2002
godz. 12.00
Zespół SzkółElektronicznych, Sosnowiec,ul. Jagiellońska 13,
tel. 292-44-70
20. Świat dźwięków
prof. dr hab. Jan ILCZUK
25.10.2002
godz. 12.00
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej- Curie
Czeladź,ul. Grodziecka 29tel. 265-38-69
21. Analiza i przetwarzanie obrazów w diagnostyce medycznej
prof. dr hab. inż. Zygmunt WRÓBEL
25.10.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Zawodowych"SZTYGARKA",
Dąbrowa Górnicza,ul. Legionów Polskich 69,tel. 262-25-04
22. Świat dźwięków
prof. dr hab. Jan ILCZUK
15.11.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Energetycznych,Sosnowiec,ul. Będzińska 65
tel. 266-50-30
23. Analiza i przetwarzanie obrazów w diagnostyce medycznej
prof. dr hab. inż. Zygmunt WRÓBEL
15.11.2002
godz. 12.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, III LO im. B. Prusa,
Sosnowiec,ul. J. Piłsudskiego 114,tel. 299-89-42
24. Świat dźwięków
prof. dr hab. Jan ILCZUK
29.11.2002
godz. 12.00
II LO im.S. Żeromskiego,
Dąbrowa Górnicza,ul. Górnicza 17,tel. 262-34-80
25. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni SZNIRCH
29.11.2002
godz. 12.00
Techniczne Zakłady Naukowe, Dąbrowa Górnicza,
ul. Łańcuckiego 10,tel. 262- 43-13, 262- 53-10
26. Analiza i przetwarzanie obrazów w diagnostyce medycznej
prof. dr hab. inż. Zygmunt WRÓBEL
29.11.2002
godz. 12.00
II LO im. E. Plater ,
Sosnowiec, ul. Parkowa 1,tel. 266-45-35
27. Metody i koncepcje ochrony środowiska
dr Antoni SZNIRCH
06.12.2002
godz. 12.00
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej- Curie
Czeladź,ul. Grodziecka 29tel. 265-38-69
28. Świat dźwięków
prof. dr hab. Jan ILCZUK
06.12.2002
godz. 12.00
II LO im. S. Wyspiańskiego,
Będzin,ul. Teatralna 5,tel. 267- 45-80