Dokumenty aplikacyjne, czyli jak zareklamować siebie?

"Ty i tylko Ty tworzysz swoją rzeczywistość.
Spróbuj już dziś osiągnąć to,
czego pragniesz i o czym marzysz."

Rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Od osoby ubiegającej się o dane stanowisko wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych czyli listu motywacyjnego i życiorysu.

Dlatego też jednym z obszarów działania Biura Promocji i Karier jest prowadzenie ze studentami i absolwentami indywidualnych rozmów doradczych. Podczas takiej rozmowy staramy się ustalić umiejętności kandydata, zwracamy uwagę na cechy, jakich poszukują u absolwentów pracodawcy oraz radzimy, jakie nowe umiejętności można posiąść lub, posiadane rozwijać. Na tej podstawie wspólnie ze studentem piszemy jego indywidualną ofertę. Podczas takiej rozmowy student (bądź absolwent) ma okazję przeanalizować razem z konsultantem Biura Promocji i Karier swoje aplikacje, a nawet poddać się testowi psychologicznego lub menedżerskiemu badającemu cechy osobowości czy temperament.

"Reklama jest dźwignią handlu"

Autoprezentacja zawodowa to sztuka "sprzedania" swojej wiedzy i swoich umiejętności. Reklama siebie ma przekonać potencjalnego pracodawcę. Tak, więc przekazujcie informacje o sobie zachowując zwięzły styl w przedstawieniu swoich umiejętności i kwalifikacji. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wydaje się być pozornie łatwym i prostym zabiegiem, ale musimy zdawać sobie sprawę, że od ich treści, zależy czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Nasi konsultanci udzielają również informacji dotyczących autoprezentacji zawodowej, czyli jak się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy jest jakiś sposób na stworzenie dobrych dokumentów aplikacyjnych?

Po pierwsze, zaczynając pracę (tak, pracę;)) nad życiorysem zawodowym i listem motywacyjnym musimy dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, na które odpowiadamy. Dlatego też, rozmowa doradcza służy również pomocy w czytaniu ogłoszeń prasowych. Jest to bardzo istotny element procesu szukania pracy.

Kto analizuje dokumenty aplikacyjne? W dużych firmach jest to najczęściej osoba odpowiedzialna za sprawy rekrutacji - specjalista ds. rekrutacji. W mniejszej, będzie to prezes czy jej właściciel. Rekrutacja może być też prowadzona przez firmę doradztwa personalnego. Wtedy musimy zwrócić uwagę, do kogo adresujemy dokumenty aplikacyjne. Jest to pracownik firmy doradczej, a nie nasz ewentualny przyszły pracodawca.

Co zatem radzimy studentom i absolwentom, piszącym swój życiorys? Przede wszystkim: piszcie krótko, zwięźle i na temat. Prawdę i tylko prawdę. Pracodawcy wiedzą, że kandydaci lubią "naginać" fakty. A przecież pierwsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej to weryfikacja faktów z życiorysu. Pamiętajcie o pewnych standardach strony graficznej. Dobrze zastanówcie się, co chcecie umieścić w życiorysie - swoje najważniejsze atuty, umiejętności.

Analizując życiorys kandydata, pracodawca (lub konsultant firmy doradczej) zwraca przede wszystkim uwagę na: przebieg okresu nauki, odbyte praktyki, przebieg kariery zawodowej, pobyt za granicą, konsekwentną realizację obranej drogi zawodowej, gotowość do dokształcania i zbieżność drogi zawodowej ze specyfiką oferowanego stanowiska pracy.

List motywacyjny zaczynamy pisać dopiero po napisaniu życiorysu. Musi on uzupełniać życiorys, a nie go powielać. Pamiętajcie o zasadach pisania listu - jeden akapit to jedna myśl. List powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Całość powinna się zmieścić na jednej stronie A4.

Analizując list motywacyjny pracodawca zwraca uwagę na: realną ocenę własnych umiejętności, realną ocenę oczekiwań związanych z oferowanym stanowiskiem, umiejętność pisemnego przedstawiania myśli, precyzję sformułowań, poczucie stylu i formy.

Pamiętajcie, że list motywacyjny i życiorys to "pierwszy kontakt" z pracodawcą i od niego naprawdę bardzo dużo zależy. Tylko prawidłowo i profesjonalnie napisane aplikacje zainteresują potencjalnego pracodawcę.

Podczas rozmowy doradczej, student i absolwent może również od konsultantów naszego Biura oczekiwać ogólnych porad dotyczących rynku pracy. Do dyspozycji jest również Informatorium zawierające: oferty pracy i praktyk, dane o pracodawcach, studiach w kraju i za granicą, studiach podyplomowych, kursach językowych, wyjazdach au pair, wolontariacie. Konsultanci Biura pomogą poruszać się po Informatorium. Po rozmowie doradczej i analizie dokumentów aplikacyjnych znajdą interesujące studenta informacje.

Więcej informacji można znaleźć na naszych stronach internetowych www.bpik.us.edu.pl oraz www.us.edu.pl.

MAGDALENA SIWIŃSKA - OLSZÓWKA
Konsultantka Biura Promocji i Karier