Nekrolog

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci

mgr SWIETŁANY SIKORY

długoletniego nauczyciela akademickiego, związanego z naszym Wydziałem. Była Człowiekiem wielkiej dobroci i szlachetności, zawsze chętnie niosącym pomoc pracownikom i studentom.

DZIEKAN I PRACOWNICY
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Z głębokim żalem łączymy się w smutku
z RODZINĄ i BLISKIMI

Naszej Koleżanki

śp.
mgr SWIETŁANY SIKORY

która zginęła tragicznie dnia 30.01.2002 r.

Nigdy nie zapomnimy Jej życzliwości, dobroci, pogodnego uśmiechu i ciepłych słów, którymi nas obdarowywała. Będzie nam Jej brakowało. Aby wypełnić lukę po Jej stracie, sami musimy stać się lepsi.

KOLEŻANKI I KOLEDZY ZE STUDIUM
PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

mgr Swietłana Sikora – starszy wykładowca języka rosyjskiego, zatrudniona w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, wspaniały dydaktyk i tłumacz, oddany sercem swojej pracy, człowiek ogromnej dobroci i życzliwości. Zmarła śmiercią tragiczną.

Niezastąpiony tłumacz j. rosyjskiego, stały współpracownik Działu Współpracy z Zagranicą i Działu Wydawnictw UŚ.