- zawody techniczne

XXVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

XXVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej - zawody techniczne 18 stycznia 2002 roku w Auli Wydziału Techniki w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3 odbyły się Zawody Okręgowe II stopnia XXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach uczestniczyło 88 uczniów z 26 szkół województwa śląskiego, wybranych spośród około 2100 uczestników zawodów szkolnych I stopnia. Na uroczystość otwarcia Zawodów przybyli licznie dostojni goście reprezentujący urzędy administracji i edukacji Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej oraz przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej, Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, Komitetu Głównego Olimpiady i Huty Bankowej, nauczyciele - opiekunowie młodzieży biorącej udział w Olimpiadzie. Tak jak powiedział na uroczystości otwarcia Zawodów, Przewodniczący Śląskiego Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy technicznej prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, tegoroczne zawody odbywały się w atmosferze dwóch szczególnych okoliczności. Pierwsza z nich związana jest z tym, że po przeszło dwudziestu kilku latach Olimpiada Wiedzy Technicznej powróciła na Wydział Techniki, tam gdzie została zainicjowana i gdzie odbyły się pierwsze Zawody. Drugą okolicznością Zawodów jest fakt, że odbywają się one w Sosnowcu, w mieście które w tym roku obchodzi Jubileusz 100 - lecia nadania praw miejskich i są zorganizowane w jednym z pierwszych budynków tego miasta o charakterze edukacyjnym tj. w budynku pierwszej szkoły średniej miasta Sosnowca. Nasze Zawody są zatem skromną uroczystością uczczenia tego Jubileuszu.

Dzięki Sponsorowi Olimpiady, Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej organizatorzy mogli zorganizować spotkanie towarzyskie dla gości i nauczycieli oraz posiłek dla młodzieży. W toku spotkania zapoznano uczestników z historią zabytkowego budynku oraz działalnością naukowo-dydaktyczną Wydziału Techniki. Uczestnicy zwiedzili niektóre laboratoria i sale dydaktyczne. Każdy z nich otrzymał zestaw pisemnych informacji o kierunkach kształcenia i możliwościach studiowania w Uniwersytecie Śląskim. Swoją wdzięczność za miłe i ciepłe przyjęcie na Wydziale, oraz zorganizowanie Zawodów na wysokim poziomie, goście wyrazili poprzez wpisanie się do Kroniki Wydziału Techniki.