DRZWI OTWARTE 2002

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

zaprasza na

DRZWI OTWARTE 2002

15 marca
w godzinach od 9.00 do 16.00
Campus przy ul. Bankowej

(budynki wydziałów przy ul. Bankowej, tj. Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Fizyki)

9.00 – rozpoczęcie i przywitanie JM Rektora prof. T. Sławka
- perspektywy zatrudnienia i problem bezrobocia absolwentów UŚ (Biuro Promocji i Karier)
- prezentacja kół naukowych i samorządu
- warunki przydzielania pomocy socjalnej dla studentów studiów dziennych
- przemówienie przedstawiciela Parlamentu Studentów RP
- pokazowe wykłady prowadzone przez pracowników naukowych UŚ

Informacje pod numerem samorządu UŚ:
2582-441 w.15-88