Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e   n a u k o w e

HISTORIA. Norbert Rogosz: Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej 118-70 p.n.e., Katowice 1992, 132 s., roz., sum., zł 35000,-

FILOZOFIA. Wojciech Morszczyński: Nihilistyczna destrukcja myśli wartościującej . Heideggera interpretacja filozofii Nietzschego, Katowice 1992, 121 s.,1 nlb., bibl., rez., Zsfg., zł 5000,

LITERATUROZNAWSTWO. : Aufsatze zur Literatur und Linguistik. Bearbeitet von Grażyna Szewczyk, Katowice 1992, 87 s., 1 nlb., streszcz., sum., zł 26000,- Wokół 1968 roku. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red.Włodzimierz Wójcik, Katowice 1992, 123 s., 1 nlb., indeks nazwisk, sum.rez., zł 30000,-

PRAWO. : Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, T.9, red. Arkadiusz Nowak, Katowice 1992, 75 s., t nlb., rez., res., zł 20000,-

PSYCHOLOGIA. : Psychologiczne Problem Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy, T.10119: Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i założenia. red. Zofia Ratajczak Katowice 1992160 s lit. rez sum. zł 35000,-

MATEMATYKA. Zbigniew Gajda: Invariant means and representations of semigroups in the theory of functional equations, Katowice 1992, 80 s., 4 nlb., streszcz., rez., zł 20000,-

GEOGRAFIA. Andrzel T.Jankowski, Adam Kuczera: Wpływ zrzutu wód podgrzanych na warunki termiczne, tlenowe i przezroczystość wody w Zbiorniku Rybnickim, Katowice 1992, 78 s., 2 nlb., rys., tab., lit., sum., rez., zł 20000,-

S k r y p t y

PRAWO. Eugeniusz Zwierzchowski: Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych (Skrypt dla studentów II roku wydziałów prawa), Katowice 1992,178 s., 2 nlb., lit., zł 25000,-

NAUKI TECHNICZNE. Jan Plecha, Piotr Porwik: Transmisja danych w sieciach komputerowych, Katowice 1992,129 s., 3 nlb., schem., zł 25000,-

Stale przypomnienie: pracownicy naszej uczelni, którzy wydali ostatnio książki poza Wydawnictwem US mogą o tym poinformować za pośrednictwem niniejszej rubryki, ale w tym celu sami muszą nam dostarczyć niezbędnych informacji. Zapraszamy.

Autorzy: Redakcja