Krótko o współpracy z zagranicą

NASI ZA GRANICĄ

* W dniach 22-29.11,1992 roku we Francji przebywała delegacja UŚ w składzie: prof. Maksymilian Pazdan - rektor, prof. Eleonora Udalska - promotor w przewodzie doktora honoris causa Eugóne Ionesco, prof. Aleksander Abłamowicz - dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej. Na bogaty program pobytu delegacji we Francji złożyły się m.in.: 2-dniowa wizyta na uniwersytecie w Valencienne, w trakcie której rektorzy obu uniwersytetów podpisali porozumienie o współpracy naukowej. Wydziały: Prawa i Administracji, Filologiczny oraz Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie zapoczątkowują rzeczywistą współpracę obu uczelni. (Relację z promocji Eugóne lonesco publikujemy osobno).

* W dniu 11 grudnia 1992 r. na uniwersytecie w Ostrawie (CSRF) odbyła się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Ostravskiej Univerzity Panu I. Hurnikovi, znanemu czeskiemu pedagogowi, muzykowi i krytykowi muzycznemu. Uniwersytet Śląski reprezentował na tej uroczystości prorektor ds. filii w Cieszynie, prof. Kazimierz Ślęczka.

* W dniach 15-21 grudnia br. przebywała w Madrycie, na zaproszenie rektora Uniwersytetu Politechnicznego delegacja rektorska naszego Uniwersytetu w składzie: prof. Maksymilian Pazdan - rektor i prof. Marian Pulina - prorektor. W trakcie wizyty w Madrycie rektorzy obu uniwersytetów podpisali porozumienie o współpracy naukowo-badawczej, które 30 października br. parafował w Katowicach prorektor prof. M.Pulina.

GOŚCILI U NAS

* W dniach 1-4 grudnia br. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie przyjmował oficjalną delegację Akademii Pedagogicznej diecezji Graz-Seckau (Austria), której przewodniczył Hofrat Dr. Gerhard Berger, rektor Akademii. 3 grudnia delegacja została przyjęta przez prorektora, prof. Mariana Pulinę. Omówiona została dotychczasowa, bardzo owocna współpraca cieszyńskiej Filii z Akademią w Grazu; przyjęto program współpracy na najbliższe lata. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel arcybiskupa, Metropolity Katowickiego, bowiem partner austriacki zainteresowany jest rozszerzeniem współpracy również na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

* W dniach 14-21 grudnia br. przebywał w Uniwersytecie Śląskim prof. Michel Rousseau, fizyk z Uniwersytetu Maine w Le Mans (Francja). Pani dr Alicja Ratuszna z Zakładu Fizyki Ciała Stałego prowadzi od kilku już lat bardzo interesującą i owocną współpracę naukowo-badawczą z fizykami z Laboratorium Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu w Le Mans w ramach polsko-francuskiego programu "Action Thematique Programme Franco-Polonaise".

* W dniach 7-14 grudnia przebywał na Wydziale Filologicznym w ramach umowy dwustronnej o współpracy profesor Karol D. Kadłubiec, pracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Ostrawskiego (CSRF), kierownik Ethnicum Polskiego w Czecho-Słowacji. Pobyt prof. Kadłubca w Katowicach był kontynuacją wieloletnich kontaktów polonistów obu uniwersytetów. W ramach tej współpracy prowadzone są m.in. badania języka mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz dawnego Księstwa Cieszyńskiego.

UMOWY

* 3 grudnia br. prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Marian Pulina parafował porozumienie o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Dundee (Szkocja). Zainteresowanie współpracą z partnerem szkockim zadeklarowały 3 wydziały US: Wydział Prawa i Administracji, Nauk o Ziemi oraz Biologii i Ochrony Środowiska.

Autorzy: Piotr Pradela