Żydzi w Europie

Dom Europejski Ustroń - Cieszyn wraz z filią Uniwersytetu Śląskiego były organizatorami międzynarodowego seminarium pt. "Żydzi w Europie " (24-29 listopada 1992). Uczestnikami byli naukowcy z Węgier, Czecho-Słowacji, Austrii, Niemiec i Francji, a z krajowych ośrodków - z Poznania, Krakowa, Warszawy i Lublina. Była to pierwsza impreza naukowa z planowanego corocznego cyklu, poświęconego problematyce żydowskiej. Wygłoszono 22 referaty w poszczególnych sekwencjach seminaryjnych, które miały tytuły: Historia Żydów europejskich, Międzynarodowe znaczenie obecności Żydów w Europie, Kultura żydowska w Europie, Żydowski wkład w gospodarkę europejską, Religia Mojżeszowa a ekumenizm w Europie.

W konkluzjach seminarium stwierdzono m.in., że istnieje potrzeba wzbogacenia naszej wiedzy o Żydach jako składniku europejskim. Szczególnie cenne były tu wypowiedzi uczestników z Pragi i Wiednia, którzy przygotowali ciekawą dokumentację historyczną. Temat żydowski - jak stwierdzano również jest aktualny także ze względu na stosunek do zagadnienia ksenofobii i niechęci do obcych, co szczególnie jest dzisiaj widoczne w takich państwach jak Francja czy Niemcy, ale nie tylko. Zagraniczni uczestnicy seminarium podkreślali, że Polska - inaczej niż powszechnie się sądzi - nie jest tym krajem w Europie, w którym kwestia niechęci do Żydów stanowi problem.

Autorzy: J.L.