Pamięci profesora Waleriana Pańki

14 grudnia raz jeszcze zgromadzili się najbliżsi i wielka rzesza przyjaciół zmarłego tragicznie 7 października 1991 roku prof. Waleriana Pańki. W katowickim Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego przy ul. Bytkowskiej a następnie w budynku uniwersyteckim przy Bankowej 14 odsłonięto tablice upamiętniające postać zmarłego Profesora, a Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego przyjął imię prof. Waleriana Pańki.

Tablicę pamiątkową w Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odsłoniła siostra Waleriana Pańki Pani Olga Telesz. Prof. Pańko wraz z kilkoma osobami w 1989 roku założył Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, celem której było między innymi kształcenie działaczy i pracowników samorządowych. Ośrodek katowicki był jednym z pierwszych w kraju, dziś jest jednym z szesnastu.

Uroczystość uniwersytecka nastąpiła zaraz potem. Tutaj tablicę umieszczono na zewnętrznej ścianie auli (po stronie holu), której już od roku patronuje prof. Pańko. Aktu odsłonięcia dokonała Pani Urszula Pańko, żona Profesora.

Kilka chwil przed tablicą poświęconą Profesorowi pozwoliły raz jeszcze uzmysłowić sobie niezwykłość tego Człowieka: jego przyjazną postawę wobec ludzi najróżniejszych przekonań. Przybyli - przecież nie zobligowani żadnymi oficjalnymi obowiązkami - ludzie właściwie wszystkich możliwych orientacji światopoglądowych i politycznych, także tych, z którymi prof. Pańko toczył za życia zasadniczy spór. Podkreślamy: spór - a nie walkę.

W wypełnionej aż do ostatniego miejsca auli odbyła się sesja upamiętniająca dzieło Profesora. Na wstępie odczytano listy, które na tę okoliczność nadesłali: marszałek Sejmu RP prof. Wiesław Chrzanowski, premier Hanna Suchocka, arcybiskup Damian Zimoń - metropolita katowicki, a także sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". 0 Walerianie Pańce - parlamentarzyście wspominał poseł Andrzej Wielowieyski; o dorobku prawnika profesora Pańki mówił prof. Antoni Agopszowicz, zaś Waleriana Pańkę - prezesa Najwyższej Izby Kontroli wspominał wiceprezes NIK Piotr Kownacki. Potem wysłuchaliśmy wielu jeszcze, najczęściej bardzo osobistych świadectw o tym kim i jakim był "Walerek"; świadectw próbujących oddać niezwykłość tej postaci - tak bardzo potrzebnej w tamtym czasie i tak bardzo niezastąpionej dzisiaj. Powiedział ktoś z zabierających głos, iż cmentarze pełne są mogił ludzi niezastąpionych i że z owej czyjejś niezastępowalności zdajemy sobie sprawę zbyt późno. W przypadku prof. Pańki mieliśmy chyba jednak tę świadomość jeszcze za Jego życia. Ale tym trudniej pogodzić się z Jego nieobecnością.

Pani Urszula Pańko z głębokim wzruszeniem podziękowała wszystkim zgromadzonym za pamięć o Walerianie, pamięć, która dodaje sił bo zaprzecza przekonaniu o nietrwałości ludzkiej przyjaźni.

Na zakończenie spotkania dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego dr Michał Kalitowski - inicjator idei upamiętnienia Profesora Pańki - poinformował, iż powstał pomysł aby z nadwyżki środków, które zgromadzono (ze składek osób prywatnych i instytucji) na pokrycie kosztów tablic pamiątkowych i medali okolicznościowych - powołać Fundusz im. Waleriana Pańki, z którego będzie się ustanawiać stypendia naukowe dla osób podejmujących problematykę samorządności lokalnej. Dla zainteresowanych podajemy, iż wpłat na ten fundusz można dokonywać na konto Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego (Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Oddział V w Katowicach, ul. Warszawska 8, nr konta 342605-80073-132-31) z dopiskiem "Fundusz Waleriana Pańki".

Autorzy: Redakcja