Za 5 miesięcy wybory !

W bieżącym roku akademickim kończy się kadencja wybieralnych władz naszego uniwersytetu. Senat UŚ na swym posiedzeniu 1 grudnia podjął pierwszą decyzję inaugurującą procedurę wyborczą: powołano 7 osobową uczelnianą komisję wyborczą, której przewodniczącym został prof. Antoni Agopszowicz z Wydziału Prawa i Administracji a jego zastępcą prof. Jerzy Zioło z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Pierwszym zadaniem komisji jest opracowanie ordynacji wyborczej, a naszym - czyli całej społeczności UŚ - zastanowienie się nad kandydatami do władz - najlepszymi z najlepszych.

Autorzy: Redakcja