Wspólna pracownia komputerowa

Dwa nasze sosnowieckie wydziały - Techniki i Nauk o Ziemi postanowiły utworzyć wspólną pracownię komputerową, której pierwszym zadaniem jest informatyczne kształcenie studentów obu wydziałów. Kształcenie to jednak stawia sobie niejako wyższe, ambitniejsze zadanie: chodzi o umiejętność współdziałania interdyscyplinarnego, w sytuacji gdy problemy badawcze mogą być rozwiązane z zastosowaniem wiedzy i "narzędzi" informatycznych. Informatycy (a takich kształci WT)muszą wtedy rozumieć przynajmniej w minimalnym stopniu język geografów czy geologów (kształconych na WnoZ); ci drudzy zaś muszą potrafić przełożyć swe pytania czy zadania na pytania lub zadania informatyczne. Taka jest idea nowej pracowni, w której, zakłada się, prowadzone będą także wspólne prace magisterskie. Komputery w nowym laboratorium połączone są w sieć.

Autorzy: Redakcja