Rocznica nad rocznice

Nasz Uniwersytet a ściślej - nasi historycy "starożytni", chyba jako jedyni nie zapomnieli o wspaniałej (i bardzo ważnej dla współczesności) rocznicy - 2500-lecia powstania republiki w starożytnym Rzymie.

W dniach 19-20 listopada br. została zorganizowana konferencja naukowa poświęcona temu tematowi. Prodziekan ds. dydaktyki WNS dr hab. Wiesław Kaczanowicz jako prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego (filologia klasyczna) regionu katowickiego i bielskiego zaprosił również młodzież szkół średnich do uczestnictwa.

Przez dwa dni sala Rady Wydziału WNS-u była pełna - co cieszy.

Dzięki "historykom - starożytnikom" za przypomnienie. Mamy nadzieję, że w przyszłości o takiej rocznicy będą pamiętali nie tylko oni. Tylko kiedy to będzie - za 100 czy 500 lat - aby jubileusz był równie "okrągły"?

Autorzy: K.F.