Współpraca szkoły z wydziałem

8 grudnia Wydział Techniki podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Handlowych w Rędzinie. Podpisane porozumienie formalizuje wieloletnią dotychczasową współpracę i pozwala na jej rozszerzenie. Zgodnie z porozumieniem, Wydział Techniki przyjmuje patronat nad Zespołem Szkół Techniczno-Handlowych będącym dla Wydziału jedną ze szkół ćwiczeń dla studentów kierunku wychowania technicznego. Uczniowie szkoły mogą korzystać ze specjalistycznych laboratoriów Wydziału, pod opieką kadry nauczycieli akademickich, rozszerzając swoją wiedzę o nowe zagadnienia techniki. Wydział Techniki przejął pod opiekę nowo utworzone w Zespole Szkół laboratorium komputerowe. Nauczyciele akademiccy prowadzą w nim zajęcia z informatyki dla uczniów i zainteresowanych nauczycieli. Część studentów Wydziału odbywa w laboratorium praktyki pedagogiczne w zakresie metodyki nauczania informatyki.

Autorzy: Redakcja