Kronika Uniwersytecka - Maj 1998

SPÓR O CZŁOWIEKA

W dniu 24. 03. br. odbyło się sympozjum pt. : "Spór o człowieka. Tomasza z Akwinu Traktat o człowieku a problemy antropologii filozoficznej" zorganizowane przez Zakład Filozofii i Cieszyńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Okazję do rozważań nad filozofią Tomasza z Akwinu stanowiło wznowienie - po czterdziestu latach - Traktatku o człowieku w tłumaczeniu i opracowaniu prof. Stefana Świeżawskiego.

ZŁOTY PARAGRAF

Irena Lipowicz, posłanka Unii Wolności, nauczyciel akademicki w UŚ, przewodnicząca sejmowej Komisji Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej otrzymała od redakcji "Prawa i Życia" Złoty Paragraf - nagrodę za wybitne zasługi w służbie konstytucji, praw człowieka i sprawiedliwego traktowania obywateli.

PRACA ROKU 1997

Lech Kołodziejczyk, wykładowca w Instytucie Sztuki UŚ, za obraz "Księga Słońca" otrzymał Grand Prix w konkursie "Praca Roku'97 organizowanym przez katowicki Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków.

CIESZYN

I. Ostatnia dekada marca upłynęła w Filii UŚ w Cieszynie pod znakiem interesujących wykładów.
25 marca z okazji Międzynarodowego Dnia teatru wykład nt. : "Teatr polski - socrealizm" wygłosiła dr Małgorzata Niecikowska z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (organizatorem spotkania był Zakład Animacji Społeczno - Kulturalnej).
W tym samym dniu i o tej samej porze prof. dr Milan Myška - redaktor wydawanego w Ostrawie słownika "Biografický slovník Slezska a Severní Moravy" mówił na temat problemów związanych z biografistyką śląską. Prof. Myška był gościem Komisji PolskoCzeskiej PAN w Cieszynie. Z Ołomuńca przybył do Cieszyna ks. prof. dr hab. Edward Górecki - prawnik, wykładowca Uniwersytetu Palackiego oraz Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Wykład "Mniejszości i ich prawa we współczesnym świecie" traktował o problemach mniejszości narodowych, wyznaniowych, społecznych w świetle współczesnego prawodawstwa i nauki Kościoła katolickiego. (Prof. Górecki zasygnalizował zagrożenie ekologicznych postaw istnienia mniejszości. ) Organizatorem spotkania w dniu 31 marca był Instytut Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze.

II. Dziesięć lat działa już w cieszyńskiej strukturze uniwersyteckiej Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Austriackiej. Z tej okazji 8 marca w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie odbył się koncert fortepianowy Elżbiety Wiedner-Zając, polskiej pianistki cieszącej się międzynarodowym uznaniem, od wielu lat mieszkającej w Wiedniu. Pianistka odznaczona (m. in. ) Orderem za Zasługi dla Kultury Polskiej oraz Krzyżem Oficerskim "Polonia restituta" powszechnie uznawana jest za ambasadorkę muzyki polskiej. Preludium do owego koncertu było spotkanie w dniu 26 lutego członków i sympatyków Towarzystwa z kunsulem Republiki Austrii w Polsce mgr. Rembertem Schleicherem. Wygłosił on (w języku polskim) prelekcję na temat polsko - austriackich kontaktów kulturalnych pod koniec XX wieku, zaakcentował niezbędność dialogu między Polakami a Austriakami. Podczas spotkania zaprezentowano także książkę prof. dr hab. Edmunda Rosnera: "Znad Wisły i Dunaju", wydaną przez PROFILIĘ. Publikacja ta wykazuje związki kulturowe Polaków i Austriaków, wywodzące się przede wszystkim ze wspólnoty historycznych doświadczeń. Autor publikacji polonista i germanista, jest od 10 lat prezesem Towarzystwa (szczegółowa bibliografia przekładów z literatury austriackiej na język polski, praca nad słownikiem austriackich tłumaczy literatury polskiej, własna działalność przekładowa) jawi się on jako najwybitniejszy rzecznik dla austriackiego zbliżenia i niestrudzony propagator kultury austriackiej.

M. P.