Nabór na I rok Studiów Doktoranckich

Instytut Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4
ogłasza nabór na I rok Studiów Doktoranckich

Czteroletnie Studium Doktoranckie obejmuje następujące specjalności :
fizyka fazy skondensowanej, fizyka molekularna, fizyka jądrowa,
teora pola i teora cząstek elementarnych, astrofizyka i kosmologia.

Informacji dotyczących naboru udziela Sekretariat Instytutu Fizyki,
Katowice,
ul. Uniwersytecka 4,
pokój 160 / tel. 588-431 / w godz. 10oo- 15oo.

Termin składania podań o przyjęcie na Studia Doktoranckie
upływa z dniem 10. 07. 98.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
w dniu 14. 07. 98 o godz. 915.