Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Maj 1998

Stanowisko profesora otrzymał:
prof. dr hab. Kazimierz Wika WBiOŚ

Stopień naukowy profesora zwyczajnego otrzymała:
prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek WPiPs

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Bożena Witosz WFil.
dr hab. Tomasz Stępień WFil.

II stopień kwalifikacji
Magdalena Jasińska-Żaba WPiPs

II stopień kwalifikacji
Bogdan Dziworski WRTV

Stopień naukowy doktora uzyskali:
dr Urszula Wieczorek WFil.
dr Dariusz Tkaczewski WFil.
dr Waldemar Szendera WBiOŚ
dr Mirosław Kisiel WPiPs
dr Mariusz Wojewoda WNS
dr Katarzyna Sztyler WT
dr Jolanta Niedbała WT