Złota Odznaka

Rektor UŚ z Tadeuszem Donocikiem 4 kwietnia Rektor UŚ, prof. dr hab. Tadeusz Sławek otrzymał Honorową Złotą Odznakę Regionalnej Izby Gospodarczej, którą wręczono w symbolicznym uznaniu wkładu w rozwój Izby oraz krzewienia idei samorządności. Wręczenia odznaki dokonał prezes RIG Tadeusz Donocik podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków RIG. Podczas obrad poruszane były kwestie ogromnej wagi dla polskiej gospodarki, a w szczególności dotyczące małej i średniej przedsiębiorczości, która najliczniej reprezentowana jest w Izbie.