CO PISZĄ O NAS W PRASIE?

Gazeta w Katowicach, 3. 04. 98:
ABY PACJENT BYł GOŚCIEM

W centrum konferencyjnym w Cieszynie trzy dni trwała konferencja na temat związków prawa z medycyną zorganizowana przez katowickie koła Europejskich Stowarzyszeń Studentów Medycyny (EMSA) i Prawa (ELSA). Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. Z. Religa oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. T. Sławek. Otwierając konferencję prof. T. Sławek nawiązał do tradycji gościnności: "Proszę się zastanowić nad tym, jak sprawić, aby ten, który leczy w kontakcie z tym, który cierpi pamiętał o etyce gościnności. Aby pacjent w szpitalu był traktowany jak gość.

Dziennik Łódzki, 2. 04. 98:
ZA DUŻO CZY W SAM RAZ ?

Wiele kontrowersji wywołało ostatnie dzieło prof. Edwarda Polańskiego "Nowy słownik ortograficzny". Do Rady Języka Polskiego wpłynął protest grupy nauczycieli i bibliotekarzy, zarzucający słownikowi nadmierną wulgaryzację. Wśród członków Rady istnieją rozbieżności co do oceny zasadności protestu. Prof. W. Pisarek uważa, że jest on uzasadniony, prof. J. Miodek podobnie, jak i sam autor, twierdzi, że zadaniem słownika jest relacjonowanie rzeczywistości językowej, nie tylko tej ładnej i grzecznej: "Nie używam wulgaryzmów, i wręcz się nimi brzydzę, nie można jednak uważać, że tych wyrazów nie ma. Istnieją i funkcjonują nie tylko w mowie potocznej, ale też w literaturze współczesnej zarówno polskiej, jak i obcej, która jest u nas tłumaczona".

Gazeta w Katowicach, 4-5. 04. 98:
MATURA DO WYMIANY.

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, z inicjatywy pracowników Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. E. Polańskiego i Regionalnego Ośrodka PNM w Katowicach, odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca proponowanych zmian w systemie egzaminowania z języka polskiego. Koordynator programu Nowa Matura, Wojciech Małecki na rozpoczęcie konferencji stwierdził, że bez zmiany egzaminów maturalnych wszelkie zmiany programów nauczania nie mają sensu. Nowa matura pisana w szkole, oceniana byłaby poza szkołą według jednakowych wszędzie, w całej Polsce kryteriów, co umożliwiłoby uczelniom wyższym, oczywiście po ich akceptacji, przyjęcia kandydatów na studia bez egzaminów wstępnych, a tylko na podstawie matur. Dodatkowo poza tradycyjną oceną, matura zawierałaby również sumę punktów uzyskanych za wszystkie odpowiedzi. Wybór systemu oceniania należałby do ucznia. Następna nowość polegałaby na tym, że maturę możnaby zdawać wielokrotnie, aż do uzyskania odpowiedniej liczby punktów, wymaganej przez konkretną uczelnię.

Życie, 14. 04. 98:
CIESZYN NAGRODZONY.

Na V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Musica Mundi" we włoskiej miejscowości Riva del Garda Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, na 78 zespołów z różnych krajów, zdobył Złoty Dyplom.

Trybuna Śląska, 2. 04. 98:
NAJLEPSI W POLSZCZYŹNIE.

W V Olimpiadzie Języka Polskiego dla Cudzoziemców, która odbyła się w Szklarskiej Porębie, zorganizowana przez Studium Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej, studenci Uniwersytetu Śląskiego, uczący się polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej zajęli czołowe miejsca. I miejsca w dwóch różnych kategoriach zajęli: Swietłana Niekrasowa z Rosji, przebywająca w Katowicach na semestralnym stażu językowym, dzięki stypendium przyznanym jej przez prof. dr hab. Zofię Ratajczak - prorektora ds. nauczania UŚ oraz Witalijius Masjenas z Litwy, stypendysta MEN. Trzecie miejsce zdobył, studiujący już drugi rok na Uniwersytecie Śląskim, Klaus Juergen Gentsch z Niemiec.

Gazeta w Katowicach, 26. 03. 98:
ZŁOTY PARAGRAF.

Pani dr hab. Irena Lipowicz (WPiA UŚ), prawnik, posłanka Unii Wolności, Ślązaczka od pokoleń, przewodnicząca sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej otrzymała od redakcji "Prawa i Życia" Złoty Paragraf - prestiżową nagrodę za wybitne zasługi w służbie konstytucji, praw człowieka i sprawiedliwego traktowania obywateli.

Gazeta w Katowicach, 28-29. 04. 98:
MŁODZI, ZDOLNI, UZNANI.

Dwóch młodych uczonych z Uniwersytetu Śląskiego otrzymało stypendia przyznawane przez Fundację Nauki Polskiej: Marian Paluch (lat 29) i Paweł Majerski (lat 29). M. Paluch pisze doktorat z fizyki molekularnej, pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Zioło. Ma już na swoim koncie ponad 10 publikacji - wszystkie w naukowych pismach zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Jak sam mówi, o tym, że zostanie fizykiem wiedział już w szkole średniej, w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Drugim nagrodzonym jest P. Majerski - przedstawiciel nauk humanistycznych. Pracę doktorską przygotowuje u prof. dr. hab. Włodzimierza Wójcika w Zakładzie Literatury Współczesnej UŚ. Jest autorem kilku już prac na temat futurystów i nurtu młodofalowego. Literatura to zarówno jego praca, jak i hobby.

Dziennik Zachodni, 26. 03. 98:
NIE TYLKO PIZZA.

Dr Riccardo Salmerii mieszka w Polsce już od 10 lat. Pracuje na Wydziale Filologicznym, jest lektorem, romanistą. Jak sam mówi, nie wyobraża sobie, że mógłby mieszkać gdzie indziej. Po wygraniu konkursu na lektorów języka włoskiego za granicą, ogłoszonego przez włoski MSZ, wybrał Polskę, zauroczony serdecznością jej mieszkańców. Jest inicjatorem i założycielem Centro Italiano w Bielsku Białej, które zajmuje się przede wszystkim promocją szeroko rozumianej kultury włoskiej. R. Salmerii może już mówić o pierwszych poważnych sukcesach: powstają liczne filie centrum, coraz więcej młodych osób (głównie kobiet) jest zainteresowanych nauką języka włoskiego: - "... wszyscy moi absolwenci zdobyli pracę. Studenci zanim skończą studia, już na czwartym roku mają do wyboru sporo propozycji dobrze płatnej pracy, podpisują angaże i kontrakty. " (... ) - "... dzięki takim kontaktom bogacą się i Polacy i Włosi. Wszyscy się więcej uczą, lepiej poznają i rozumieją" - dodaje dr R. Salmerii.

Kronika Beskidzka, 19. 03. 98:
NAUKA I SZTUKA.

Instytut Sztuki cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego obchodzi swoje pierwsze ćwierćwiecze. Z tej okazji w Galerii Bielskiej BWA zorganizowano wystawę twórczości artystów - nauczycieli cieszyńskiej uczelni. Zdaniem prof. Eugeniusza Delekty, dyrektora Instytutu, wystawa ta jest świadectwem tego, iż kadra pedagogów potrafi wspaniale łączyć zawód artysty z misją nauczyciela akademickiego, wzorem wielkich Matejki i Fałata. "Aby się dostać do Instytutu trzeba się poddać ostrej selekcji, trzeba być przede wszystkim dobrym artystą" (... ) Instytut nie chce być kuźnią młodych, bezrobotnych talentów, dlatego wciąż poszerza się zakres kształcenia o nowe specjalności takie jak: grafika komputerowa i edytorska, reklama, grafika użytkowa, ukierunkowana na wystawiennictwo. "Są to dziedziny, które w przyszłości pozwolą lepiej egzystować naszym absolwentom" - twierdzi prof. Delekta.

Dziennik Zachodni, 25. 03. 98:
WIELKIE NADZIEJE.

W miasteczku akademickim w Katowicach - Ligocie, z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego, Rady Osiedla Akademickiego i przy ogromnej pomocy kina "Światowid" powstała kinokawiarnia. Zdaniem organizatorów jest to pierwsze miejsce w Katowicach, gdzie przy piwie czy gorącej kawie lub herbacie można obejrzeć świetny film, spotkać się z jego twórcami lub po prostu porozmawiać o kinie. Na początek można obejrzeć najnowszy film Woody Allena "Przejrzeć Harry'ego", "Hamleta" Kennetha Branagha, "Mężczyznę - przedmiot pożądania" z Tilem Schweigerem, "Nic doustnie" Gary'ego Oldmana, "Sprzedawcę marzeń" Giuseppe'a Tornatore'a oraz "Wielkie nadzieje".

Panorama, 12. 04. 98:
NAGRODY WOJEWODY.

Zbigniew Duś, długoletni pracownik Telewizji Katowice, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji UŚ otrzymał nagrodę wojewody katowickiego za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury z okazji 40 lecia swojej działalności filmowej i telewizyjnej.

Trybuna Śląska, 26. 03. 98:
PIELĘGNOWANIE CISZY.

Ostatnio ukazała się i bardzo szybko zniknęła z półek księgarskich książka prof. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego zatytułowana "Opel z górniczym pióropuszem" traktująca najogólniej mówiąc o procesach restrukturyzacyjnych w naszym regionie. Zdaniem autora przeżywamy obecnie czas szczególnej dwoistości. Otóż, obok ciekawych, nowych inwestycji, takich jak np. OPEL mamy do czynienia nadal z nierozwiązanymi problemami, tradycyjnymi trudnościami naszego regionu, górnictwo i pozostałe gałęzie przemysłu ciężkiego. To właśnie górnictwo stanowi kluczowy w sensie socjologicznym problem restrukturyzacji regionu. Z badań przeprowadzonych przez prof. M. S. Szczepańskiego wynika, że jeśli potrzeba zmian nie zagnieździ się w głowach ludzi, w ich świadomości, to proces przebiega nie tak jak powinien. To zaś zależeć będzie w dużej mierze od dobrej polityki informacyjnej, obejmującej swym zasięgiem nie tylko samych górników, lecz również członków ich rodzin, a także czasu, który jest drugim koniecznym elementem, aby potrzeba zmian zakorzeniła się w ludzkiej mentalności. - "używając pewnej metafory, coraz częściej odnoszę wrażenie, że występuje zjawisko "pielęgnowania ciszy" wokół górnictwa. Potrzeba jasnego i precyzyjnego mówienia o górnictwie jest wciąż lekceważona. Z powodów politycznych niektórzy wolą unikać tego tematu. Wygodniej jest bowiem rządzić w Warszawie, gdy tutaj na Górnym Śląsku jest cicho. Pielęgnowanie ciszy, marazm, brak klarownych rozstrzygnięć, buduje pewien typ demoralizacji pracowniczej. (... ) A przecież nigdzie nie było tak, by restrukturyzacja górnictwa odbywała się tylko siłami lokalnymi. Po prostu to przedsięwzięcie przekracza możliwości lokalne. Zawsze budżet państwa musiał wspierać takie działania. " - mówi prof. M. S. Szczepański.

Trybuna Śląska, 9. 04. 98:
LUSTRZANE ODBICIE.

Pierwsza indywidualna wystawa fotograficzna "2 x 9" Tomka Wójcika została odebrana bardzo pozytywnie. Autor jest studentem III roku Wydziału Radia i Telewizji UŚ na kierunku realizacja obrazu telewizyjnego, filmowego i fotografii. Cztery lata intensywnego fotografowania zaowocowały uczestnictwem i wygranymi w konkursie "Szansa" - ogłoszonym przez Krzysztofa Gierałtowskiego w magazynie "Foto". Wystawę "2 x 9" można oglądać w Galerii "Poziom Zero" w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.

Dziennik Zachodni, 10, 04. 98:
ZAROBIĆ NA DŁUGACH.

Długi stanowią problem wielu przedsiębiorstw. Pytanie jak sprywatyzować zakład, którego należności przewyższają wartość całego majątku spędza dziś sen z powiek wielu biznesmenom. "Przed wojną sprzedawać można było jedynie aktywa - mówi prof. Janusz Strzępka z Katedry Prawa Gospodarczego UŚ - teraz kupiec musi się liczyć, z tym, że przejmuje firmę z całym bagażem długów. Dla wielu przedsiębiorstw to najskuteczniejszy hamulec prywatyzacji. " Zdaniem profesora zmiany mogą nastąpić tylko na skutek odważnej decyzji politycznej.

Gazeta w Katowicach, 13. 04. 98:
Z OKNA WIDZI BESKIDY.

Stanisław Janicki, reżyser, krytyk i twórca programu "W starym kinie", od 15 lat wykładowca na Wydziale RiTV UŚ kończy film o Bielsku-Białej. Będzie to opowieść o dwóch miastach w jednym. "Nie lubię wielkiego miasta - po latach mieszkania w Warszawie potrzebowałem bliskości przyrody, więc jeździłem w góry. Nagle pomyślałem, że trzeba odwrócić proporcje. Teraz z okien widzę Beskidy i w każdej chwili mogę wybrać się w góry. A do pracy dojeżdżam".

Gazeta w Katowicach, 8. 04. 98:
UNIWERSYTET TO MIEJSCE WIELKIEJ PRZYGODY.

Z cyklu prezentacje uczelni wyższych skierowanych przede wszystkim do młodzieży szkół średnich, pojawiła się także prezentacja Uniwersytetu Śląskiego. Rektor UŚ prof. dr hab. T. Sławek w liście do czytelników zachęca do studiowania odpowiadając na pytanie "dlaczego studiować ? ". - "... studiuję zatem po to, by podtrzymywać (... ) dar twórczej wyobraźni, by nie dowierzając odpowiedziom praktykować wielką nie tylko naukową, lecz przede wszystkim obywatelską cnotę krytycznego myślenia (... ) Uniwersytet to miejsce, w którym uczę się mądrych i godnych związków z innymi, by nie dźwigać życia w całkowitej samotności. Nauka jest drogą ku tej trudnej umiejętności. "