XVIII TERENOWA SZKOŁA GEOLOGÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W dniach od 9 do 14 kwietnia 1998 r. w Pokrzywnie w Górach Opawskich odbyła się XVIII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego zorganizowana przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi. Wzięło w niej udział 25 pracowników Wydziału, reprezentujących wszystkie katedry geologiczne oraz dwie katedry geograficzne. Wraz z członkami rodzin oraz osobami towarzyszącymi w Szkole uczestniczyło 58 osób. Władze Uczelni były reprezentowane przez dziekanów WNoZ: prof. dr hab. A. Jankowskiego, prof. dr hab. J. Janeczka, prof. dr hab. E. Głuchowskiego. W ramach Szkoły odbyły się dwie sesje terenowe dotyczące zagadnień litologii, tektoniki i metamorfizmu rejonu Gór Opawskich prowadzone przez dr J. Żabę. W ramach tych sesji zwiedziliśmy kamieniołom w Dębowcu i kamieniołom "Dewon" w Jarnołtówku oraz kopalnię marmuru i zakład przeróbczy w Sławniowicach, jak również tereny dawnej płytkiej eksploatacji złota w Głuchołazach. Sesję terenową w Czechach prowadził dr J. Kropka. W ramach tej sesji zwiedziliśmy uzdrowisko Jeseniki oraz Muzeum Górnictwa w Zlatych Horach. W ramach trzech sesji audytoryjnych wygłoszono 12 referatów, prezentujących wyniki prac badawczych aktualnie prowadzonych przez zespoły katedr geologicznych oraz poruszające problematykę ogólnogeologiczną. Obszerne streszczenia referatów zostały zamieszczone w tomiku materiałów konferencyjnych, gdzie również umieszczono sprawozdania z uczestnictwa w konferencjach naukowych. W czasie sesji audytoryjnych w ramach dyskusji poruszane były nie tylko zagadnienia szczegółowe, związane z wygłoszonymi referatami, lecz także omawiano szeroko problemy ogólnowydziałowe.

Terenowe Szkoły Geologów, kontynuowane już przez 18 lat, stanowią tradycyjne forum nieformalnych integrujących spotkań naukowych pracowników Wydziału Nauk o Ziemi.

Wielu uczestników Szkoły wykorzystało również swój pobyt w Górach Opawskich do wypraw turystycznych, m. in. na Kopę Biskupią i ścieżkami dydaktycznymi Opawskiego Parku Krajobrazowego, jak również do pięknych spacerów w scenerii budzącej się wiosny. Poza "lanym poniedziałkiem", kiedy padało z nieba i z przeróżnych "sikawek", pogoda była znakomita. Żegnaliśmy się: "Do następnej Szkoły!"