SUKCES WYCHOWANKÓW SZKOŁY JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ UŚ

W dniach 19-21 marca 1998 w Szklarskiej Porębie odbyła się V Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców organizowana po raz kolejny przez Studium Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej pod auspicjami MEN. Po raz pierwszy brali w niej udział przedstawiciele naszego regionu. Było to troje cudzoziemców uczących się w Szkole Jezyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego: Swietłana Niekrasowa z Rosji (studentka IV roku polonistyki Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, która przebywa na semestralnym stażu w Uniwersytecie Śląskim, dzięki stypendium przyznanym jej przez prof. Zofię Ratajczakową - Prorektora UŚ), Witalijus Masjenas z Litwy (stypendysta Biura Kształcenia Zagranicznego MEN, uczestnik kursu języka polskiego w Szkole i wolny słuchacz wykładów w Akademii Muzycznej) oraz Klaus-Jürgen Gentsch z Niemiec na własny koszt studiujący w Szkole już drugi rok. W Olimpiadzie brali udział studenci z ośrodków kształcących cudzoziemców z całej Polski. W sumie w imprezie wzięło udział ok. 60 osób, z czego połowa przystąpiła do zmagań olimpijskich. Regulamin konkursu wyklucza z udziału osoby pochodzenia polskiego, a więc takie, których choć jedno z rodziców jest Polakiem. Nasi studenci mieli okazję zaprzyjaźnić się z wieloma studentami z całego świata. Niezwykle miło wspominają Hinduskę nazywana przez wszystkich z polska Anielką, Fina studiującego w Krakowie - tłumacza Szymborskiej, spotkali tam też Kirsten Petersen niemiecką dyplomatkę, która latem wzięła udział w letnim kursie Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w Cieszynie, a obecnie doskonali znajomość języka polskiego w Warszawie. Konkurs olimpijski był bardzo trudny.

Część pisemna obejmowała m. in. test frazeologiczny, z którym mogliby mieć trudności nawet rdzenni Polacy: np. objaśnić znaczenia sześciu różnych frazeologizmów ze słowem "język" (najwięcej problemów sprawił zwrot "dostać się na języki" przez zdecydowaną większość uczestników rozszyfrowany jako "dostać się na filologie obce"), uzupełnić porównania (tu najwięcej problemów sprawił zwrot "piękny jak... " - tylko pojedyncze osoby wpadły na słownikowy element "anioł"). Potem pisano wypracowania. Następnego dnia przystąpiono do egzaminów ustnych.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: studentów zagranicznych polonistyk, uczestników z krajów bałtosłowiańskich i... "reszty świata". Szkoła UŚ odniosła niebywały sukces. Spośród trójki uczestników dwoje zdobyło pierwsze miejsca. Swietłana w pierwszej kategorii, Witalijus w drugiej. W trzeciej Klaus uplasował się na niezłym miejscu.