Z Senatu - Lipiec 1998

12 maja 1998 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Porządek obrad obejmował następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa Żechowskiego,

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Strzelec,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Teresy Pyzik,

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Wiesława Włocha.

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat UŚ.

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Wiesław Banyś zapoznał członków Senatu z wnioskiem w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie godności Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Tadeuszowi Różewiczowi, wybitnemu poecie, prozaikowi, dramaturgowi i eseiście nominowanemu zasłużenie do nagrody Nobla na trwale wpisanemu w dzieje naszej narodowej literatury oraz w duchowy pejzaż śląskiego regionu.

Dziekan Wydziału na recenzentów zaproponował: prof. dr. hab. Jacka Łukasiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Tadeusza Drewnowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Tadeusza Kłaka z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Jana Malickiego z Uniwersytetu Śląskiego. Na laudatora zaproponował prof. dr. hab. Włodzimierza Wójcika z Wydziału Filologicznego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Tadeuszowi Różewiczowi.

Senat zatwierdził też plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 1998 rok. Senat w jawnym głosowaniu przyjął również uchwałę w sprawie nabycia przez uczelnię składników majątku trwałego dotyczącą obiektu Torkatu. Do sprawy tej będziemy jeszcze wracać.

W ubiegłym miesiącu komputerowy chochlik spowodował, iż wydrukowaliśmy relację z Senatu z kwietnia, ale w 1997 roku. Przepraszamy.

Autorzy: Dariusz Rott