ACONCAGUA 1999

ŚLĄSKA WYPRAWA ANDYJSKA

"Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" w Katowicach informuje, że obejmuje honorowym patronatem wyprawę wysokogórską organizowaną w styczniu/lutym 1999 roku Andy Argentyńskie. Celem wyprawy jest wejście na wierzchołek najwyższy szczyt Ameryki Południowej, a zarazem Półkuli Południowej - ACONCAGUA (6959 m. n. p. m. ). Szczyt ten, swoimi trudnościami i specyficznymi warunkami klimatycznymi może z pewnością dorównywać szczytom siedmiotysięcznym. Głównymi przeszkodami w zdobyciu go są przede wszystkim duża wysokość, bardzo niska wilgotność powietrza, niskie temperatury oraz silne wiatry.
W dobie kryzysu polskiego sportu alpinizm jest jedną z nielicznych dyscyplin, w której Polacy odnoszą od lat spektakularne sukcesy. Warto więc tę pozycję utrzymać.
Wierząc, iż cel organizowanej wyprawy spotka się z zainteresowaniem Waszej Firmy, zwracamy się z prośbą o pomoc w jej zorganizowaniu w formie sponsoringu.

Z wyrazami głębokiego szacunku 

dr Dariusz ROTT
Redaktor naczelny

INFORMACJE O WYPRAWIE

Położenie geograficzne

Aconcagua - najwyższy szczyt Ameryki Południowej - wys. 6959 m n. p. m. - leży w Andach, najdłuższym łańcuchu górskim, ciągnącym się wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentu południowo-amerykańskiego. Szczyt ten znajduję się na terenie Argentyny, tuż przy granicy z Chile, w prowincji Mendoza, w pobliżu masywu Cordilliera De La Ramada.

Przejazd

Wyjazd zespołu planowany jest na drugą połowę stycznia 1999 roku. Na trasie Warszawa - Frankfurt - Santiago de Chile przelot samolotem linii Lufthansa. Z Santiago do Puente del Inca (miejscowość położona u podnóża masywu) w Argentynie, przejazd autobusem. Z tego miejsca do bazy na wysokości 4. 300 m n. p. m. piesza karawana (transport sprzętu na mułach).

Taktyka wspinania

Szczyt będzie zdobywany tzw. drogą normalną. Baza wyprawy zostanie założona w Plaza de Mulas, na wysokości 4. 300 m n. p. m. Podczas wejścia na szczyt zostaną założone trzy obozy pośrednie: Nido de Condorres (5. 300 m. ), Berlin (6. 000 m. ), Indepedencia (6. 800 m. ). Zejście planowane jest tą samą drogą.

Sprzęt

Członkowie wyprawy muszą być zaopatrzeni w specjalne namioty wysokogórskie, sprzęt wspinaczkowy, specjalną odzież typu: Polar, Sympatex, Goretex, a także odpowiednie śpiwory puchowe. Ważną sprawą są specjalne buty i odpowiednia żywność. Ponadto każdy uczestnik wyprawy musi posiadać osobiste wyposażenie np. raki, czekany, uprzęże asekuracyjne.

Koszt wyprawy

Głównym wydatkiem wyprawy jest przelot z Warszawy do Santiago de Chile. W nieco mniejszym stopniu sprzęt i żywność.

Oto najważniejsze wydatki (w przeliczeniu na 1 osobę):  

 

 • przelot liniami Lufthansa na trasie Warszawa - Frankfurt - Santiago de Chile oraz powrót Buenos Aires Frankfurt - Warszawa - 1. 000 USD 
 • permit (pozwolenie na zdobywanie szczytu) - 300 USD
 • dojazd autobusowy Z Santiago de Chile do Puente del Inca oraz z Puente del Inca do Mendozy - 50 USD 
 • karawana - 40 USD 
 • przejazd autobusowy na trasie Mendoza - Buenos Aires - 130 USD 
 • zakup żywności na okres pobytu w bazie pod Aconcaguą - 400 USD  
 • Oto koszt zakupu najważniejszego sprzętu (w przeliczeniu na 1 osobę, z wyjątkiem namiotu):   

   

 • namiot (dwuosobowy) - 1. 000 zł 
 • śpiwór puchowy - 1. 000 zł
 • buty podwójne (tzw. "skorupy" ) - 550 zł 
 • buty "trekking" - 550 zł 
 • raki - 300 zł 
 • czekan i kijki teleskopowe - 350 zł 
 • odzież typu "POLAR" (góra+dół) - 1. 000 zł 
 • odzież typu "GORE-TEX" (góra+dół) - 1. 100 zł
 • plecak (minimum 80 l. ) - 300 zł
 • plecak (ok. 40 l. ) - 200 zł 
 • palnik do cartridge' ów typu "Bluette" - 100 zł 
 • cartridge szt. ok. 10 - 70 zł 
 • czołówka - 250 zł
 • okulary lodowcowe szt. 2 - 200 zł 
 • rękawice typu "POLAR" + "łapawice" typu "GORE-TEX" - 100 zł 
 • bielizna odpacająca typu "RHOVYL'ON" - 60 zł  
 • Koszt wyprawy na jedną osobę wynosi 1. 920 USD. Koszt zakupu sprzętu wynosi 2. 037 USD. 

  PROPONOWANA FORMA SPONSORINGU

  Nawiązując do treści przewodniej naszego pisma informujemy, że "Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego" oraz członkowie wyprawy nie są w stanie pokryć w całości kosztów wyprawy. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o wsparcie finansowe naszego sportowego przedsięwzięcia.
  Satysfakcjonowałaby nas każda kwota przeznaczona na ten cel.
  Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z ustawą z dnia 15. 02. 1992 r. (Dz. U. nr 106, poz. 482, z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym, ewentualna dotacja Waszej Firmy, przeznaczona na naszą wyprawę, podlega (do wysokości 10% dochodu określonego zgodnie z art. 7, ust. 3 w/w ustawy) odliczeniu od podstawy opodatkowania na cele sportowe.

  Ponadto ze swojej strony zaoferować możemy:

  - w publikacjach dotyczących wyprawy, ukazujących się w mediach, informować będziemy o mecenacie Waszej Firmy (zostanie podana nazwa firmy),
  - reklamę firmy podczas prelekcji i pokazów materiałów filmowych i fotograficznych z wyprawy,
  - dostarczenie zdjęć z wyprawy z logo lub produktem Waszej Firmy (wg życzenia),
  - zamieszczenie logo lub wizytówki Waszej firmy w "Gazecie Uniwersyteckiej" UŚ przy relacji z wyprawy.
  - zamieszczenie logo lub wizytówki Waszej firmy na stronach internetowych, które zostaną utworzone po zakończeniu wyprawy (wraz z odnośnikami do ewentualnych stron Waszej Firmy).

  Ewentualną dotację prosimy przekazać na konto wyprawy:

  PKO B. P. o/ Sosnowiec
  10202498 - 310851 - 270 - 41
  z dopiskiem "Aconcagua 1999"

   

   

  andy
  andy

   

  Autorzy: Agnieszka Sikora
  Fotografie: Agnieszka Sikora