KRÓTKA HISTORIA O WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

KRÓTKA HISTORIA O WYDZIALE
MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

dziekani wydziału mfch
19 maja odbyło się spotkanie członków Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, na którym podziękowano za wiele lat wspólnej pracy doc. dr. Edwardowi Siwkowi, który od października 1998 roku przechodzi na emeryturę.

Na spotkaniu byli m. in. wszyscy dotychczasowi dziekani Wydziału, co zostało uwidocznione na zdjęciu. Dziekani stoją chronologicznie od lewej strony: prof. dr hab. August Chełkowski, prof. dr hab. Tadeusz Dłotko, prof. dr hab. Franciszek Buhl, doc. dr Edward Siwek, prof. dr hab. Marek Zrałek, prof. dr hab. Jerzy Zioło.