II KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

Organizatorem II Konkursu Wiedzy Technicznej, przeznaczonego dla uczniów średnich szkół z terenu Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, jest Zakład Dydaktyki Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Do konkursu, który przebiegał dwuetapowo, przystąpiła młodzież z 3-5 klas 14 skół średnich. W I etapie zorganizowanym na terenie szkół uczestnmiczyło 640 uczniów. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do II uczelnianego etapu, przeprowadzonego w dniu 2. 04. 1998 r., przystąpiło 82 finalistów.

Wychodząc na przeciw założeniom Reformy Oświaty zagadnienia jakie mieli finaliści obejmowały całokształt bloku tematycznego związanego z techniką. Zakres pytań testowych obejmował m. in. fizykę, elektrotechnikę, mechanikę, rysunek techniczny, chemię, informatykę, a także matematykę, w zależności od typu szkoły. Wszyscy finaliści konkursu doskonale poradzili sobie z taką formą egzaminu, wykazując się znakomitą wiedzą techniczną, co dowodzi, że zaproponowany w reformie cykl edukacyjny znajduje aprobatę młodzieży.

Uroczyste ogłoszenie wyników II Konkursu Wiedzy Technicznej oraz rozdanie nagród dla finalistów odbyło się w auli Wydziału Techniki w dniu 17. 04. 1998. W uroczystości tej uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości z Panią Rektor Uniwersytetu Śląskiego d/s nauczania prof. dr hab. Zofią Ratajczak na czele, jak również przedstawiciele władz miejskich i oświatowych Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, sponsorzy konkursu, dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w konkursie, władze dziekańskie, członkowie Rady Wydziału i pracownicy Wydziału Techniki.

Zwycięzcą II Konkursu Wiedzy Technicznej został Arkadiusz JESTRAJEW z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, otrzymując rower górski, jako główną nagrodę konkursową. Laureatemi następnych, równie atrakcyjnych nagród, zostali:

Łukasz KOZAK z 4. L. O. im. S. Staszica w Sosnowcu oraz Mariusz FIJAŁKOWSKI z Zespo/łu Szkół Zawodowych "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej.

Ponadto Wydziałowa Komisja Konkursowa, działająca pod przewodnictwem dr hab. Jana Ilczuka - kierownika Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych, , przyznała 16 kolejnych nagród i wyróznień dla następujących osób: Macieja DZIUBAKA z II L. O. im. E. Plater w Sosnowcu, Grzegorza ŁUCZYWO, Łukasza STAROPILNEGO, Dariusza KOWALA, Adama MOLECKIEGO i Marcina WŁODARCZYKA z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sosnowcu oraz dla Ireneusza PAKUŁY z Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu, Piotra WIECZORKA z I L. O. im. M. Kopernika w Będzinie, Michała ZAJĄCA z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, Mariusza KRYCZA z Zespołu Szkół Energetycznych w Sosnowcu, Krzysztofa KOZIEŁA z Zespołu Szkół techniczno-Handlowych w Będzinie, Wiesława GÓRSKIEGO z Zespołu Szkół Zawodowych w Będzinie, a także dla Mariusza BANAKA z II L. O. im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Przemysława KUCZYŃSKIEGO z III L. O. im. B. Prusa w Sosnowcu, Mariusza MUSIAŁA z Zespołu Szkół technicznych w Dąbrowie Górniczej i Pawła KOPACZA z Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Sosnowcu. Specjalne wyróżnienia otrzymały wszystkie dziewczęta uczestniczące w II etapie konkursu. Wszyscy finaliści otrzymali także dyplomy oraz drobne upominki, które będą cenną pamiątką i wspomnieniem zmagań z techniką.

Uhonorowano zwycięzców i finalistów konkursu było możliwe tylko dzięki życzliwości wielu ludzi, dla których problemy współczesnej oświaty i techniki nie są obce. Do grona sponsorów - przyjaciół naszego Konkursu miło nam zaliczyć władze miejskie Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, Biuro Poselskie Unii Wolności na czele z Panią Poseł Barbarą Imiołczyk, szefów Firmy WADMAR z Sosnowca na czele z jej dyrektorami - Panami Władysławem Dzięciołem i Henrykiem Musiałem, Hurtownię "Źródełko" z Panią Krystyną Gardeła na czele władze rektorskie Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Viribus Unitis oraz władze dziekańskie Wydziału Techniki.

II Konkurs Wiedzy Technicznej, cieszący się dużym zainteresowaniem młodziezy uzdolnionej w przedmiotach technicznych, wpisał się już na stałe do kalendarza ważnych imprez - zarówno dla szkół współpracujących z Wydziałem Techniki jak i dla nas pracowników Zakładu Dydaktyki Przemiotów Technicznych i władz dziekańskich Wydziału. Dla nas jest jedną z form promocji Wydziału Techniki wśród uczniów szkół średnich Zagłębia Dąbrowskiego - naszych ewentualnych przyszłych studentów, odpowiadając w tej kwestii założeniom Misji Uniwersytetu Śląskiego. Dla młodych ludzi uczestniczących w kolejnych - szkolnym i uczelnianym etapie zmagań naszego KONKURSU jest możliwością sprawdzenia swojej wiedzy przed czekającymi ich egzaminami - dojrzałości i wstępnymi na wyższe uczelnie.

Autorzy: Jan Ilczuk