Piękny Jubileusz

24 czerwca na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach jubileusz 40-lecia pracy naukowej obchodziła Prof. dr hab. ALINA KOWALSKA. Prof. Kowalska jest autorką 80 publikacji naukowych, w tym 5 książek. Głównymi dziedzinami Jej działalności naukowej są: gramatyka historyczna języka polskiego na Śląsku (zwłaszcza rola szkół Kościoła, oficyn wydawniczych i prasy w zachowaniu języka polskiego na Śląsku. Prof. Kowalska pełniła m. in. funkcje prodziekana Wydziału Filologicznego UŚ i dyrektora Języka Polskiego UŚ. Podczas uroczystości Jubilatka otrzymała dedykowany Jej XXV tom "Prac Językoznawczych".
W październikowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" przedstawimy szerzej sylwetkę Pani Profesor Kowalskiej.

Autorzy: Dariusz Rott