Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Lipiec 1998

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE


mgr Małgorzata Skałuba-Krentowicz kwalifikacja I stopnia
w dyscyplinie artystycznej: wzornictwo, specjalność: projektowanie ceramiki WPA

mgr Hubert Miśka kwalifikacja I stopnia w zakresie wokalistyki WPA

mgr Tomasz Spaliński kwalifikacja I stopnia w specjalności gra na gitarze WPA