Międzywydziałowe Koło Euro-Atlantyckie

"Polska droga do Unii Europejskiej i NATO" - to tytuł międzynarodowej konferencji, która zgromadziła w Cieszynie blisko dziewięćdziesięciu studentów przede wszystkim Wydziału Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji.

Organizatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia było powstałe niedawno Międzywydziałowe Koło Euro- Atlantyckie Uniwersytetu Śląskiego.

Koło założone przez studentów reprezentujących politologię, prawo oraz Międzynarodową Szkołę Nauk Politycznych na czele z Michałem Filipkiem, Tomkiem Kondelą i Pawłem Rudym jest pierwszą tego typu organizacją działającą na terenie naszej uczelni.

Działalność Koła jest skierowana głównie na organizowanie szkoleń i konferencji, podczas których zarówno jego członkowie jak i wszystkie osoby zainteresowane mogą zdobywać i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą stosunków międzynarodowych, prawa, politologii i pełnego zakresu wiedzy o integracji europejskiej.

Mimo, że są to początki kierownictwu organizacji udało się już nawiązać bardzo obiecujące kontakty z innymi kołami i stowarzyszeniami akademickimi, katedrami i ważnymi instytucjami publicznymi. Należy tu wspomnieć między innymi o konsulacie czeskim i francuskim, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Centrum Stosunków Międzynarodowych. Przedstawiciele między innymi tych właśnie instytucji przybyli do Cieszyna na konferencję, by podzielić się swoją wiedzą w kwestiach związanych z integracją Polski z Europą.

Temat jest interesujący sam w sobie, szczególnie ostatnio w świetle przełomowej decyzji amerykańskiego Senatu, który praktycznie rzecz biorąc przesądził o naszym wstąpieniu do NATO, co w przyszłości także- miejmy nadzieję - pomoże nam w wejściu do Unii Europejskiej, chociaż, przynajmniej to drugie z wielu powodów nie jest do końca pewne- poinformowali przedstawiciele Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Zaproszeni goście zadeklarowali absolutną zgodność co do słuszności głównego kierunku polityki polityki zagranicznej Polski. Przekonywali nas, że na integracji możemy jedynie zyskać.

Jak powiedział Marek Cichocki- "to nie my robimy łaskę Europie wstępując do Unii, tak naprawdę wiele osób tam wcale nas nie chce. "

"Coraz częściej słyszy się, że spora część społeczeństwa boi się zjednoczenia ze strukturami europejskimi. Wątpliwości wynikają głównie z obawy przed zmianami, szczególnie przy tak niskim poziomie wiedzy, jakie będą zyski i koszty wynikające z naszej integracji z Europą... "- powiedział mi Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stanisław Stebelski.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy ta konferencja nie była przypadkiem przekonywaniem młodych ludzi przekonanych już co do słuszności naszego wstąpienia do Unii- czy też uświadamianiem studentom takich kierunków jak politologia czy prawo i tak reprezentujących wysoki poziom wiedzy w tej kwestii.

"Nie o to chodzi- zapewniali uczestnicy- by dowiedzieć się podstaw. To wspaniała okazja do wymiany poglądów, pogłębienia wiedzy i co najważniejsze- uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania bezpośrednio od osób znajdujących się- można powiedzieć - w centrum wydarzeń. "

A goście dopisali. Pierwszego dnia w Centrum Konferencyjnym pojawił się Yves Barelli - Konsul Generalny Republiki Francji w Krakowie a nazajutrz Josef Byrtus- Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach. Cikawe wystąpienia zaprezentowali wojewoda bielski - Andrzej Sikora i burmistrz Cieszyna - Jan Olbrycht.

Uczestnicząc w konferencji dowiedziałam się o wielu sprawach, o których zapewne nie usłyszałabym w innych okolicznościach, co jest niewątpliwym sukcesem organizatorów. Organizatorzy zadbali również by po wystąpieniach uczestnicy mogli zrelaksować się na imprezach w pobliskim klubie studenckim. - W końcu konferencje naukowe powinny też służyć szeroko pojętej integracji młodych - już wkrótce - Europejczyków

A na koniec wypada pogratulować zarządowi koła i czekać na następną koferencję, którą - jak mi wiadomo- zplanowano na początek przyszłego roku akademickiego.

Autorzy: Sonia Ruszniak